يکشنبه 21 دی 1393-20:56

آیا می دانیدهای طلاق

مداخله در امور خانواده از سوی سازمان ها و آن هم از نوع دخالت نه حمایت و پشتیبانی، باعث شده امروزه بسیاری از خانواده های از هم گسیخته بار آسیب زایی بسیاری برای جامعه به ارمغان بیاورند.


 مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، سیده زینب جلالی: بسیاری از افراد بدون اینکه  تفکر و تلاشی در جهت اصلاح  رفتار و اعمال خود داشته باشند، معمولا سریع ترین راه را برای حل اختلاف و مشکل خود انتخاب و تصور می کنند این بهترین کاری است که می توانند انجام دهند.

کم نیستند پدر و مادرانی که از روی احساس، غریزه و سنت و... ازدواج می کنند و پس آن گاه به علت نداشتن پشتیبان مشورتی و حمایتی از ادامه مسیر باز می مانند.

در این مسیر گویا همه دستگاه ها متولی خانواده می شوند، اما خانواده از داشتن یک متولی واحد و پشتیبان محروم است.

مداخله در امور خانواده از سوی سازمان ها و آن هم از نوع دخالت نه حمایت و پشتیبانی، باعث شده امروزه بسیاری از خانواده های از هم گسیخته بار آسیب زایی بسیاری برای جامعه به ارمغان بیاورند.

ظرفیت های بسیاری در جامعه وجود دارد که می تواند خدمات شایانی به نهاد خانواده ارزانی دارد؛ ظرفیت هایی مانند مددکاران خانواده و مطالعات خانواده  که در کنار مراکز مشاوره روان شناسی می توانند بسیاری از معادلات رفتاری در درون سیستم خانواده را سامان ببخشند.

فعال بودن صرف مراکز روان شناسی و روان پزشکی که امروزه نیز به علت تقاضای بالای طلاق در جامعه متقاضیان بسیاری دارند نمی تواند چاره کار باشد، زیرا این مراکز هرچند توانمند باشد تا یک منقطع می تواند کمک کار باشند (معمولا 6تا8 جلسه) بعد از آن افراد رها می شوند، در حالی که مددکاران خانواده می توانند از قبل از شکل گیری خانواده تا زمان مرگ آن خانواده بسته های پشتیبانی و حمایتی ارائه دهند. از جمله این بسته ها، بسته حمایتی از پدر و مادرانی است که به هر دلیلی در آستانه طلاق هستند.

در زیر به بسته حمایتی کاهش خطرات طلاق برای کودکان طلاق می پردازیم که نیازمند است هر پدر و مادری، به خصوص والدین در آستانه طلاق به آن آگاه باشند.

* آیا می دانید؟

آیا می دانید تصورات شما قبل از طلاق با تصورات بعد از طلاق شما یکسان نخواهد بود، همان طوری که تصورات قبل از ازدواج با تصورات بعد از ازدواج شما یکسان نبوده است؟

آیا می دانید کم نیستند افرادی که بعد از طلاق خواهان برگشت به زندگی قبل از طلاق خود هستند؟

آیا می دانید در ازدواج مجدد نیز مشکلات زناشویی باقی است، مگر اینکه رفتار شما اصلاح شود؟

آیا می دانید کودک طلاق همیشه احساس می کند بخشی از دوران کودکی وبخشی از وجود خود را از دست داده است؟

آیا می دانید کودک طلاق خودرا مقصر جدایی والدین می داند و احساس گناه در اوشکل می گیرد؟

آیا می دانید کودک طلاق احساس محرومیت و طرد شدن از سوی والدین، دوستان ،مدرسه و... را خواهد داشت؟

آیا می دانید طلاق احساس خشم را در کودک، نسبت به یکی از والدین یا هردو بیدار می کند؟

آیا می دانید بیشتر کودکانی که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند، فرزندان طلاق هستند؟

آیا می دانید باید با زبانی ساده و قابل فهم برحسب سن و سال کودک تان ،علت و دلایل تصمیم به جدایی را برای او بیان کنید؟

آیا می دانید اگر فرزندان تقریبا بزرگی دارید، بهتر است یک ماه قبل از جدایی با آنها راجع به این اتفاق قریب الوقوع صحبت کنید؟

آیا می دانید اگر فرزند نوجوان و یا جوان تری دارید بهتر است یک هفته قبل ازجدایی با آنها صحبت کنید؟

آیا می دانید صحبت کردن با فرزند خیلی کوچک درباره جدایی می تواند مفید باشد، ممکن است آنها دقیقا آنچه را بیان می کنید متوجه نشوند و یا نفهمند اما متوجه خواهند شد که اتفاقی در حال رخ دادن است.

آیا می دانید باید به کودک خود فرصت دهید تا ناراحتی، ترس و خشم خود را از این تصمیم شما با بیان آزاد ابراز کند؟

آیا می دانید باید به کودک خود اطمینان دهید که بعد از جدایی نیز از او مراقبت خواهید کرد و محبت خود را از او دریغ نخواهید کرد؟

آیا می دانید نباید بعد از جدایی درباره زندگی خصوصی یکدیگر ازکودک پرس وجو کنید؟

آیا می دانید پرس جوی شما تصور گرفتن اطلاعات را در کودک قوت می دهد)جاسوسی( نه مراقبت از او را؟

آیا می دانید کودکان طلاق همواره به انتظار روزی هستند که پیوند دوباره ای بین والدین شان ایجاد شود؟

آیا می دانید تاکید شما مبنی بر اینکه طلاق و جدایی تصمیم همیشگی شماست کودک را از انتظار رها و این امر آسیب کمتری به کودکان وارد می کند؟

آیا می دانید در هیچ شرایطی نباید رابطه کودک را با والد دیگر ممنوع کنید؟

آیا می دانید در شرایط نامناسب)مثل مشکل اخلاقی، اعتیاد و...یکی از والدین( قطع ملاقات کودک با والد چاره کار نیست؛ بلکه باید امکان ملاقات کنترل شده را برای کودک فراهم کنبید؟

آیا می دانید در حضور کودک نباید دعوا کنید؟

آیا می دانید درگیری های قبل از طلاق و بعد از طلاق به کودکان آسیب های فراوانی وارد می کند؟

آیا می دانید در خصوص تغییراتی که در زندگی کودک بعد از طلاق روی خواهد داد باید با او گفتگو کنید؟

آیا می دانید باید تا حد امکان از بروز تغییرات شدید در زندگی کودک جلوگیری کنید؟

آیا می دانید نبایدهیچگاه نزد کودک از والد دیگر بدگویی کنید؟

آیا می دانید پدر بزرگ، مادربزرگ و سایر افراد فامیل نیز باید به جد از بدگویی کردن و دادن نسبت روا یا ناروا به پدر/مادر کودک نزد او به شدت پرهیز کنند؟

آیا می دانید تشویق و ترغیب کودک برای طرفداری از شما و یا تحت فشار قرار دادن همسر سابق تان، لطمه زیادی به کودک وارد می کند؟

آیا می دانید کودکان طلاق نیز مانند دیگر کودکان به پدر و مادر به طور مساوی نیاز دارند؟

آیا می دانید مسایل مربوط به خود را نباید با کودک در میان بگذارید و با او درد دل کنید؟

آیا می دانید تمام سعی شما در ملاقات با کودک باید بر این باشد که فقط به درد دل کودک تان گوش کنید؟

آیا می دانید به خاطر طلاق نباید کودکان را بیش از اندازه صاحب حق و در برخورد با آنها افراط و تفریط را پیشه کند؟

آیا می دانید اگر محکم و با ثبات باشید ، کودک تان بیشتر احساس امنیت خواهند کرد؟

آیا می دانید شما می توانید با کمک از مشاوران بهزیستی و مدارس، مهارت حل مسایل اجتماعی را به کودک خود آموزش دهید؟

آیا می دانید کمی تغییر رفتار و بدخلقی حق کودک شما است؟