دوشنبه 29 دی 1393-15:15

شاهنامک مازندرانی منتشر شد

این منظومه سروده سیدحمزه کاظمی سنگده ای است که می توان آن را «شاهنامک مازنی» نامید، زیرا که شیوه روایت و سبک شعر آن با نگاه به شاهنامه اما کوتاه و درباره تاریخ مازندران است.


مازندنومه؛ سرویس فرهنگی و هنری، علی سینا رویگریان: منظومه «خاندان گیل ژاماسپی»، «اسپهبد خورشید و آیین تیرماه سیزده شو»، کار سید حمزه کاظمی سنگدهی -شاعر و پژوهشگر جوان- به زیور طبع آراسته شد.

این منظومه را می توان «شاهنامک مازنی» نامید، زیرا که شیوه روایت و سبک شعر آن با نگاه به شاهنامه اما کوتاه و درباره تاریخ مازندران است.

هر چند زمانه خالی از سلطان محمود غزنوی است که حتی به بد عهدی، شاعر را صله دهد، اما سازمان فرهنگی هنری شهرداری ساری -عیارانه- پای به میدان نهاد و این منظومه را منتشر کرد، وگرنه والیان فرهنگ و هنر دیار ما به بهانه خالی بودن کیسه، آن چنان در قیلوله بودند که نه سقلمه، بلکه قلقلک شاعر نتوانست آنان را بیدار کند!

امید است که این شاهنامک مازنی در دهه فجر رونمایی شود و بر تاقچه خانه مردمان شریف و نجیب مازندران جای گیرد.

گفتنی است سیدحمزه کاظمی اهل روستای سنگده دودانگه ساری، شاعر و پژوهشگر فرهنگ عامه است که تاکنون مقاله ها و یاداشت های مختلفی را در گاهنامه های فرهنگی و نیز رسانه های استان انتشار داده است.