شنبه 26 شهريور 1384-0:0

دريا و شاليزار از نگاه دوربين

جواد مقيمي-هنرمند عکاس-نگاره هاي زيبايي را از برداشت برنج در مازندران و نيز شنا در دريا تهيه کرده است.


براي ديدن اين نگاره ها که در farsnewsپخش شده است،به اين نشاني ها برويد:

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8406060423

http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=8405310318