سه شنبه 12 مهر 1384-0:0

مشاوران ديروز تجمع کردند

شماري از مشاوران مدارس آموزش و پرورش قائم شهر دراعتراض به دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي در مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهرستان تجمع كردند.


 

در اين تجمع ‪ ۵۰‬نفر از مشاوران آموزش و پرورش قائم شهر شركت داشتند.

آن ها نسبت به افزايش ساعت كار از ‪ ۲۴‬ساعت در هفته به ‪ ۳۰‬ساعت اعتراض دارند.

بنابر دستورالعمل سازمان مديريت برنامه‌ريزي در سال ‪ ،۸۳‬پست مشاوران مدارس از نظام جديد به مشاوران تحصيلي تغيير و ساعت كاري آنان از ‪ ۲۴‬ساعت در هفته به ‪ ۳۰‬ساعت افزايش يافت.

شركت‌كنندگان در اين تجمع اظهار داشتند: شهريورماه امسال اعتراض خود را به سازمان آموزش و پرورش استان اعلام كرديم و خواستار پيگيري آن شديم اما متاسفانه تاكنون اقدامي نشده است.

آنان گفتند: درحالي كه از ‪ ۲۴‬ساعت حضور مشاوران در مدارس شش ساعت آن به دليل نبود كار در نمازخانه‌ها سپري مي‌شود، افزايش شش ساعت ديگر به ساعت كار توجيهي ندارد.

مدير آموزش وپرورش شهرستان قائم شهر با حضور در جمع معترضان از آنان خواست اعتراض خود را از مسير قانوني پيگيري كنند.

"محمد آريانا" افزود: سازمان آموزش و پرورش استان براي رفع اين مشكل در حال پيگيري است.(irna)