دوشنبه 18 مهر 1384-0:0

جاذبه هاي گردشگري مازندران در"تبيان"

لينک سه فيلم کوتاه از واحد مرکزي خبرمازندران ،درباره حمام وزيري ساري،سقاتلارها و جاذبه هاي گردشگري استان.


براي ديدن فيلم ها به اين سه نشاني برويد:

http://www.tebyan.net/Teb.aspx?nId=7971

http://www.tebyan.net/Teb.aspx?nId=8455

http://www.tebyan.net/Teb.aspx?nId=6917