دوشنبه 25 مهر 1384-0:0

دروازه بان قائم شهري تيم ملي زنان ايران:زير ذره بين بوديم

سميه محسني كه در سال ‪ ۱۳۶۰‬در روستاي قاديكلاي بزرگ قائم شهر به دنيا آمده است، در هر چهار ديدارتيم ملي فوتبال زنان ايران،به طوركامل به ميدان رفت.


دروازه‌بان تيم ملي فوتبال بانوان ايران گفت: حمايت مسوولان موجب شد تا اين تيم نتيجه خوبي از مسابقات قهرماني غرب آسيا بگيرد.

"سميه محسني" افزود : حمايت مسوولان رده بالاي فوتبال ايران به ويژه رياست فدراسيون دليل اصلي نتيجه‌گيري دراردن بود.

تيم ملي فوتبال بانوان ايران درمسابقات قهرماني غرب آسيا به مقام نايب قهرماني دست يافت .

وي درخصوص چگونگي انتخاب خود گفت: درمسابقات فوتسال درمنطقه شمال كشور پديده مسابقات شدم وبه تيم ملي فوتسال دعوت شدم امابه دلايل نامعلومي خط خوردم.

وي افزود: بعد ازآن كه خانم مظفر سرمربي تيم ملي فوتبال شدند با شناختي كه ازمن داشتند به اين اردو دعوت شدم واز ميان چهاردروازه‌بان به عنوان دروازه‌بان اصلي انتخاب شدم.

وي در خصوص مسابقات قهرماني غرب آسيا گفت : فراترازنتيجه كسب شده، آنچه براي بانوان ايراني اعتبار وارزش آورد، حفظ كامل حجاب درتمام مسابقات بود.

وي گفت: باپوشش جديد تيم ملي ايران كه به سختي مورد موافقت كنفدراسيون فوتبال آسيا قرارگرفت، بانوان فوتباليست ايراني زير ذره‌بين رسانه‌ها بودند وشلوغ‌ترين اردو را ازنظر حضور خبرنگاران داشتند.

"محسني" بابيان اينكه سوال هميشگي خبرنگاران دررابطه باپوشش آنها بود افزود: جواب بازيكنان هم به سوال خبرنگاران اين بود كه اگرقراربود بدون حجاب كامل درمسابقات حضورپيداكنيم اصلا به اردن نمي‌آمديم.

وي گفت: فوتبال درميان بانوان مازندران طرفداران زيادي دارد ومي خواهم باتشكيل اولين تيم فوتبال بانوان استان، قدم بزرگي را براي دوستداران آن بردارم.

وي افزود : سعي خواهم كرد تاپيراهن تيم ملي را حفظ كنم وسالها از دروازه كشورم درمسابقات مهم حراست كنم.

وي گفت :استنباط من اين است كه پس ازحضوري موفق دراردن توجه‌ديگركشورها به‌ايران جلب شده وازاين پس درخواست‌ها براي بازي بااين تيم افزايش مي‌يابد.(irna)