يکشنبه 22 آبان 1384-0:0

انتقاد جناب رييس!

رييس سازمان جهادكشاورزي مازندران از نبود تعهد در سازمان هاي متولي خريد برنج انتقاد كرد.


«ابوالحسن سلامي»با اشاره به نارضايتي برنج كاران از تأخير طولاني مدت درپرداخت بدهي مراكز خريد برنج تضميني گفت:رفتار دوگانه دستگاههاي تعاون روستايي و سازمان غله موجبات نگراني كشاورزان را فراهم كرده است.
وي افزود: سازمان تعاون روستايي ازمجموع بدهي 250ميليارد ريالي خود به برنجكاران تنها 160 ميليارد ريال آنرا پرداخت كرد.
وي اضافه كرد: سازمان غله به عنوان يكي ديگر از دستگاه هاي فعال در امرخريد تضميني برنج پر محصول، تمام مطالبات كشاورزان را پرداخت كرد. سلامي افزود: از ابتداي طرح خريد تضميني محصول برنجكاران تاكنون 56 هزار تن برنج پرمحصول درمازندران خريداري شد.(kayhannews)