دوشنبه 23 آبان 1384-0:0

تجليل ستوده

ديروز در همايش چهرهاي ماندگار صدا و سيما،از دکترمنوچهر ستوده تجليل شد.


در اين‎ همايش‎ كه‎ با حضـور جمـع‎ زيـادي‎ از شخصيت‎ هاي‎ علمي‎‎ و فرهنگي كشور برگزار شـد 24 نفر از استادان‎ برجـستـه‎ و مـمتـاز در رشته‎ هاي‎ علوم‎‎ مختلف‎ فني‎‎ مهندسـي , علـوم انساني‎ , هنر , كشـاورزي‎ و ادبيـات‎ در دو بخش‎ داخلي‎‎‎ و بين‎ المللي معرفي شدند و بـا اعطاي‎ لوح‎ و هدايايي‎ از آنها تجليل‎ شد.

گفتني است دکتر منوچهرستوده،در غرب مازندران به دنيا آمده ، اکنون در کرج زندگي مي کند.وي در رشته جغرافياي تاريخي چهره برتر شناخته شده است.دکتر ستوده داراي تاليفات متعددي است از جمله مجموعه بزرگ از آستارا تا استارباد.

فرهنگ گیلکی، فرهنگ بهدینان، فرهنگ کرمانی، تصحیح و تحشیه " حدود العالم، من المشرق الی المغرف"، تصیح و تحشیه مهمانخانه بخارا، فرهنگ سمنانی و ... از جمله آثار این محقق است.

خاطرنشان مي کنيم چندي پيش دفتر پانزدهم و شانزدهم از مجموعه پژوهش های ایران شناسی با عنوان"ستوده نامه" منتشر شد.
در صد و نهمين شماره خبرنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی آمده است: " این دفتر جشن نامه ای است که به همت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، در پاس داشت خدمات علمی و فرهنگی دکتر منوچهر ستوده منتشر شده است."
به نقل از این خبرنامه،دکتر علی اشرف صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان، دکتر شفیعی کدکنی،استاد ایرج افشار، و دکتر محمد جعفر یاحقی از جمله صاحبان مقاله در این جشن نامه هستند.
.