شنبه 5 ارديبهشت 1394-16:57

بیم ها و امیدهای نشست تهران

یک نگرانی باسابقه حکایت از آن دارد که پرونده این گونه همایش ها خیلی زود بسته می شود و چون سازمانی برای پیگیری و سازماندهی مشخص نشد، باید تاریخ انقضای نشست نخبگان و مدیران مازندرانی های مقیم پایتخت را تقویمی دید.


 

مازندنومه؛ سرویس سیاسی، ایرج نیازآذری: به ابتکار استانداری مازندران، نشست نخبگان و مدیران مازندرانی های مقیم پایتخت اول اردی بهشت در کتابخانه ملی برگزار شد.

جدا ازبد بینی ها و نقدهای درست و مترتب بر سازماندهی نشست تهران یا کمیت و کیفیت شرکنندگان، نفس حرکت و اقدام استانداری در سال مزین به همدلی و هم زبانی قابل قدردانی است.

البته قدردانی نگارنده و امثال من تا زمانی اعتبار دارد که اهداف نشست کتابخانه ملی در حد یک سند مناسبتی آرشیو بخش اسناد مدیریت جناب دکتر صالحی نشود؛ ضمن آنکه بهتر بود پیش از نشست یا پس از آن اهداف، محورها، برنامه های آتی، کار ویژه ها و روندهای استفاده از سرمایه های ارزشمند منابع انسانی استان مقیم در پایتخت منتشر یا سازوکار نحوه همکاری طرفین رسانه ای می شد.

به هرحال یک نگرانی باسابقه حکایت از آن دارد که پرونده این گونه همایش ها خیلی زود بسته می شود و چون سازمانی برای پیگیری و سازماندهی مشخص نشد، باید تاریخ انقضای همایش مذکور را تقویمی دید.

براین اساس از استاندار مازندران انتظار می رود مسوولان و سازمان پیگیری کننده، مصوبات همایش را متناسب با اهداف از پیش تعیین شده در اولین فرصت معرفی کند و با دستور ایجاد سامانه ای هوشمند زمینه ارتباط مستمر نخبگان و مازندرانی های ذی نفوذ سراسر کشور عملیاتی و اجرایی شود.

نگارنده در قلم های متعددی برایجاد وحدت گفتمانی و تولید ادبیات مشترک برای بیان نیازهای استان مازندران و ملی سازی مشکلات و توانمندی های استان تاکید داشته ام و این دسته همایش ها را در همین راستا گامی مثبت تلقی می کنم، لذا برای همگرایی معطوف به توسعه زادبوم امید می رود سایر بزرگان مازندرانی نیزپیشگام همدلی شوند تا همایش کتابخانه ملی اولین و اخرین ایستگاه هم زبانان نشود و چنین تمهیداتی به صورت اختصاصی توسط دستگاه های اجرایی استان و فرمانداری ها برگزارشود.