دوشنبه 14 آذر 1384-0:0

سال آينده كسري بودجه نداريم؟

سرپرست استانداري مازندران ديروز از اعتبار 43 ميليارد توماني مازندران در سال آينده خبر داد.


محمد رضا صالحي افزود: ‌از بودجه اعلام شده تقريباً 90 درصد مربوط به حقوق و مزاياي كاركنان دولت مي‌باشد.
داود بنايي رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مازندران نيز گفت: با اعتبار 43 ميليارد توماني براي مازندران در فصل اول 11 درصد رشد و در فصل دوم نيز همين مقدار افزايش بودجه مشاهده مي‌شود.
شاهرخي معاون عمراني استانداري مازندران نيز گفت: به جاي مخالفت و يا سكوت بهتر است پيشنهاد اصولي و زير بنايي براي افزايش بودجه مازندران داده شود.(farsnews)