يکشنبه 20 آذر 1384-0:0

مغزهاي اجاره اي

سرپرست استانداري مازندران گفت: پديده فرار مغزها در كشورهاي رو به توسعه مثل ايران،به علت رشد ابزار اطلاعاتي و برقراري ارتباطات اينترنتي به اجاره مغزها تبديل شده است.


محمدرضا صالحي گفت: در مقابل هر پرسشي بايد تأمل كرد به‌طوري كه چراهاي علمي مبناي پيشرفت جامعه است.
صالحي دنياي كنوني را جهان تاثير و تاثر خواند و اظهار داشت: هر قدر ميزان تاثيرگذاري بر جامعه افزايش پيدا كند ميزان تأثيرپذيري كاهش پيدا مي‌كند.
وي سهم درآمد ايران را در پژوهش ناچيز عنوان و خاطرنشان كرد: در كشورهايي مثل هندوستان كه رتبه دوم تحقيقات جهاني را در اختيار دارد 2 درصد سهام درآمدش را به پژوهش اختصاص مي‌دهد ولي در ايران اين مقدار به 56 صدم درصد نرسيده است.
سرپرست استانداري مازندران با بيان اين مطلب كه در ايران از هر يك ميليون نفر 670 نفر پژوهشگر وجود دارد اظهار داشت: اين ميزان در كشورهاي اروپايي به 5 هزار نفر در ميليون رسيده است.
وي ايجاد باور در نسل جوان را يكي از مهم‌ترين فاكتورهاي رشد تحقيق و پژوهش برشمرد و گفت: در چشم‌انداز بيست ساله كشور رتبه علمي ايران در مجامع بين‌المللي به 30 مي رسد در حالي‌كه اين مقدار در حال حاضر حدود پنجاهم جهان است.
صالحي در همين ارتباط ادامه داد: با دانشجو پروري، ارتباط كاربردي دانشگاه و دستگاه‌هاي دولتي و ترويج كار گروهي مي‌توان پژوهش را نهادينه كرد.(farsnews)