پنجشنبه 17 ارديبهشت 1394-12:4

آخر هفته با تجمع معلمان

تعدادی از معلمان استان پیش از ظهر امروز جلوی اداره کل آموزش و پرورش مازندران تجمع کردند و مطالبات صنفی خود را خواستار شدند+عکس


 مازندنومه، سرویس اجتماعی: جمعی از معلمان استان که نسبت به وضیعت معیشتی و مطالبات صنفی خود  معترضند، از ساعت 10 امروز جلوی اداره کل آموزش و پرورش مازندران تجمع کردند.

این معلمان که به دعوت کانون صنفی معلمان در این مکان حضور یافته اند، در دو صف مجزای آقایان و خانم ها ایستاده اند و تا این لحظه هیچ کدام از مدیران آموزش و پرورش در جمع ان ها نیامده است.

به گزارش مازندنومه، پلیس راهنمایی و رانندگی مشغول هدایت خودورهای عبوری است تا ترافیکی ایجاد نشود، پلیس ویژه نیز حدود ساعت 11:30 به میان این مکان آمد.

یکی از معلمان درباره علت این حضور و تجمع گفت: توضیحی در این زمینه نمی دهم و ما حرف های مان را در تراکت ها و بیانیه مان زده ایم.

در بخشی از بیاینه این معلم ها که به امضای کانون صنفی معلمان مازندران چاپ شده، به برخی خواسته های حداقلی معلمان هم چون اجرای کامل قانون خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت، ارائه خدمات بیمه ای مناسب، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، پرداخت بروز پاداش بازنشسته ها، حق تقدم داشتن فرزندان فرهنگیان در استخدام آموزش و پرورش و...اشاره شده است.

این تجمع تا لحظه نگارش خبر ادامه دارد.