شنبه 19 ارديبهشت 1394-15:48

کلید سازمان مدیریت به پارسا رسید

امیدعلی پارسا که اهل غرب کشور است، به زودی به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران معرفی می شود/او امروز در ساختمان استانداری مازندران حضور یافت.


مازندنومه، سرویس سیاسی: آذرماه سال گذشته بود که طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق ادغام دو معاونت "برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور" و "توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور" به تصویب رسید. از آن زمان به بعد تشکیل سازمان مدیریت و برنامه هریزی در استان ها در دستور کار دولت قرار گرفت.

در استان مازندران نیز استاندار ترجیح داد برای این سازمان در شرف تاسیس، مدیری غیربومی اما باتجربه بگمارد.

گزینه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران امیدعلی پارساست که امروز در ساختمان شماره 2 استانداری حضور یافت و از واحدهای مختلف بازدید کرد.

پارسا طی روزهای آینده معارفه می شود.

او  که اهل غرب کشور و لرزبان است، پیش تر معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری قزوین و قبل از آن نیز معاون برنامه ریزی استانداری کهکیلویه و قم بود. معاونت مرکز امار ایران نیز در رزومه پارسا دیده می شود.

مشخص نیست با ورود امیدعلی پارسا، پست سازمانی معاون برنامه ریزی کنونی استاندار مازندران چه خواهد بود. برخی منابع از انتصاب او به سمت معاونت جدید اقتصادی استاندار مازندران و برخی نیز از رفتن احسانی به تهران خبر می دهند.