دوشنبه 28 آذر 1384-0:0

طلای آسیا بر گردن ملی پوش نوشهری

حسین سینکایی- ملی پوش نوشهری عضو تیم ملی قايق راني ایران- موفق شد طلای رقابت های آسیایی را به دست آورد.


 وی که صبح روز شنبه 26/9/ 84 به فینال این مسابقات رسیده بود،عصر همان روز در یک رقابت جانانه طلای 1000 متر کایاک دونفره را برای ایران و مازندران و منطقه کجور به ارمغان آورد. وی به زودی در 500 متر انفرادی آسیایی که رکوردآن در اختیارخودش می باشد شرکت مي کند.

محمدحسین ملایی کندلوسی - (kandelous_village@yahoo.com)