دوشنبه 28 آذر 1384-0:0

اشکال در مازندنومه

ديروز mazandnume براي چند ساعت از دسترس خارج شد.


نقص موجود به دليل پاره اي اشکال هاي فني ايجاد شد که فعلا"رفع شده است.از اين گونه نواقص گريزي نيست.پوزش ما را بپذيريد.