چهارشنبه 30 آذر 1384-0:0

تجاوز ترکمن ها به مازندران

ماموران يك دستگاه لنج صيادي كشور تركمنستان را كه به حريم دريايي ايران تجاوز كرده بودند، دستگير كردند.


سرهنگي مسعود اسكندري فرد -معاون اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي مازندران- اظهار داشت: 3 روز پيش مأموران حفاظت 8 نفر سرنشين را كه داراي هويت معلوم بودند در حريم جغرافيايي ايران دستگير كردند.
وي افزود: از اين گروه متجاوز يك تن و 60 گرم ماهي خاوياري و 11 كيلو و يكصد گرم خاويار كشف كه پس از دستگيري تحويل مقام‌هاي قضايي استان شد.(farsnews)