چهارشنبه 30 آذر 1384-0:0

عزيزي رفت

رهي-رييس جديد سازمان بازرگاني مازندران -جاي عزيزي را گرفت.


رييس سازمان‌بازرگاني استان مازندران با حضور معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني، اعضاي‌اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، شوراي اصناف معرفي شد.

در اين جلسه "قنبر رهي" به عنوان رييس جديد اين سازمان معرفي و از طرف وزير بازرگاني از خدمات و تلاش "غلامرضا عزيزي" رييس سابق سازمان بازرگاني استان مازندران با اهداي لوح، تقدير و تشكر شد.