چهارشنبه 30 آذر 1384-0:0

آن 5/8 هکتار بي ارزش!

دبير ستاد اطفا حريق اداره كل منابع طبيعي غرب مازندران با اشاره به اين كه برخي جرايد ازنابودشدن جنگل ها بر اثر آتش سوزي اخير خبر مي‌دهند، گفت: اين اخبار غير واقعي، تاثير منفي بر افكار عمومي مي‌گذارد!


"يزدانفر آهنگران" افزود: يكي از خصوصيات جنگل‌هاي پهن برگ آن‌است كه حريق در آنها سطحي بوده و آسيب‌هاي وارده متوجه لاشبرگ هاي موجود است.

 وي وسعت آتش‌سوزي جنگل هاي غرب مازندران را در روزهاي اخير ‪ ۸/۵‬هكتار و به صورت سطحي اعلام كرد. وي اضافه‌كرد: سوختن درختان خشك و توخالي افتاده و سرپا از جمله مواردي است كه دراثر حريق‌هاي سطحي، شدت و وسعت آن را افزايش مي‌دهد. وي همكاري روستاييان حاشيه جنگل و وجود جاده‌هاي جنگلي رادركاهش اين آتش سوزي موثردانست. اين اداره كل ‪ ۶۰۰‬هزار هكتار جنگل و مرتع را تحت پوشش دارد.(irna)