دوشنبه 19 دی 1384-0:0

نامه اي براي وزير

نماينده كارگران مازندران در نامه اي به وزير كار ، به تحليل مواضع جامعه كارگري در گذشته و حال پرداخت و نامهرباني‌‏هايي كه با جامعه كارگري صورت مي‌‏گيرد را ناشي از قائله آفريني عده‌‏اي فرصت طلب دانست.


در اين نامه آمده است :
اول - مقام و شان و جايگاه كارگر در ديدگاه اعتقادي ما مسلمانان و به طور كلي موحدين ، از تقدس و احترام ويژه و ممتازي برخورد بوده و در طول تاريخ ، انبيا و اولياي مقرب به خداي سبحان ، از جناب حق‌‏تعالي سفارشات موكدي بر حمايت و صيانت و احترام به اين قشر شريف داشته اند كه در راس همه اين نگاههاي تكريمانه و محبت آميز ، دو نگاه از برجستگي ويژه‌‏اي برخوردار است ، يكي كردار نيك حضرت خاتم الانبيا محمد مصطفي (ص) در بوسيدن دست كارگر و ديگري كلام هدايت گر امام (ره) در جمله معروف و مشهور ( حق تعالي مبدا كار و كارگري است) . از اين رو در روش فكري اعتقاد و مذهبي ما ، احترام و توجه به كارگر و اهتمام به امور آنان ، نه تنها حس و اقدام احساسي تلقي نمي شود ، بلكه عملي است ايماني - تكليفي و ترك آن به ترك واجب و حق ناشناسي برداشت و تفسير مي گردد . متاسفانه پيدايش و رواج تفكرات افراطي و دروغين سياسي در حمايت از كارگر درتاريخ معاصر جهانيان به ويژه شيوه ها و انديشه هاي كومونيستي، سوسياليستي و ماركسيستي كه در عمل موجبات تنفر كارگران از اين نگاه ها و نظرهاي آلوده گرديد، باعث شد تا هر نگاه و نظر سالم و آميخته به آموزه ها و انديشه هاي سالم ديني و اعتقاد به جامعه كارگري و حمايت از اين قشر شريف هم در معرض انواع رنگ و برچسب تهمت هايي ناروا قرار گيرد.

 از همين رو بود كه در شكل گيري انقلاب تحت زعامت امام راحل (ره) ، به جز تعداد معدودي از رجال مذهبي و سياسي همراه با امام و انقلاب از جمله شهيد مظلوم دكتر بهشتي ، هاشمي رفسنجاني ، سرحدي زاده ، كمالي ، محجوب ، ربيعي ،‌ ‏ديگران اشتياق و ميلي به مطرح نمودن مشكلات جامعه كارگري آن روز كشور كه تحت ظالمانه‌‏ترين روشهاي استثماري نظام شاهانه بوده اند و استفاده از پتانسيل عظيم موجود در اين قشر از خود بروز نداده اند ، امابا اين وجود ، شهيد گران قدردكتر بهشتي به همراه عزيزاني ديگر ، با تشكيل شوراي اعتصاب كارگري قبل از انقلاب و تقويت اين شورا در حزب جمهوري اسلامي در بعد از انقلاب تحت عنوان شاخه كارگري حزب و پس از معوق شدن فعاليت حزب ، استمرار فعاليت در قالب مذكور ، موجبات تسريع در پيروزي انقلاب و افشاي چهره دروغين و كاذب مدعيان حمايت از كارگر كه متاثر از جريانات فكري غير ديني خارج از كشور بوده اند و در ادامه تقويت نظام و ساماندهي و بسيج امكانات كارگران و كارخانجات در خدمت انقلاب به خصوص در عرصه هشت سال دفاع مقدس و حضور مستمر و فعال در سازمان هاي منطقه اي و جهاني كار ILO از هدايت ديني و اعتقادي كارگران كشور در مقابل انواع هجمه هاي ناجوانمردانه سياسي و نظامي و اقتصادي دفاع نموده اند.


دوم - وقوع و تحميل جنگ ناجوانمردانه پس از انقلاب در ايران ، باعث نهايت خويشتنداري و صبر و حوصله كارگران در طرح خواسته هاي برحق آنان كه در راس آن تغيير و تحول بنيادين نظام روابط كار در غالب تدوين و تصويب قانون كار جديد براي نزديك شدن اين قانون به شريعت اسلامي تا زمان پايان جنگ گرديد ، از اين رو تصويب قانون كار جديد علي رغم پي گيري آن تا پايان سال 1369 معوق ماند. در جريان تصويب قانون كار جديد ، جريان فكري جديدي از داخل بر جمع مخالفان اين تشكيلات كه تنها و سخت پيگير تصويب آن بود ، اضافه شد . ديدگاه اين گروه موجب وقفه در كار تصويب قانون كار گرديد ، تا اين كه امام راحل(ره)در پاسخ تاريخي به نامه آقاي سرحدي زاده و وزير كار وقت ، موجبات تحول عظيم در ديدگاه هاي نظري و نشو و نماي كامل ديدگاه هاي ترقي اسلام و شيعه در حق كارگران عزيز و از تبعات ديگر آن مطرح شدن قضيه شوراي تشخيص مصلحت نظام گرديد.
سوم - جريان افراطي كه در مقابله با تشكيلات خانه كارگر بوده ، پس از تصويب قانون كار اقدامات خود را عليه اين تشكيلات قديمي و قوي علني تر نموده و گاه و بيگاه با صحنه سازي ، طرح مسايل كاذب و جنجال آفريني ، موجبات ايجاد زحمت را براي اين تشكيلات و ساير تشكلهاي قانوني آن فراهم مي نمود.
اين حركت افراطي در دوران تصدي و حاكميت جريان دوم خردادي‌‏ها ، كم لطفي‌‏هاي علني عليه تشكل هاي قانوني كارگري داشته كه هر بار با انجام گلايه و شكوه نزد وزراي محترم كار وقت و بالاتر از آن شخص رياست محترم جمهوري جناب آقاي خاتمي، اندكي از ميزان آن كاسته مي شد.


چهارم - با انتخاب دكتر احمدي نژاد به رياست جمهوري اسلامي ايران ، اين تشكيلات با خوف و رجا از باب عدم پيشداوري ، در انتظار وقايع پيش رو نشست و خوف از اين جهت كه فضاي جديد به وجود آمده مي توانست موجب حركتهاي افراطي گري افراد بدخواه تشكيلات قانوني كارگري باشد. و رجا از اين جهت كه شعار عدالت محوري رييس جمهور سد و مانعي براي خروج گروه ها و تفكرات افراطي از خط اعتدال و بدرفتاري سياسي و اخلاقي در جامعه را موجب خواهد شد كه اكنون علي رغم اندكي توسعه يافتگي خوف در ما ، اميد و رجا به توانمندي رييس جمهور و همكاران محترم از جمله جنابعالي كه عالم و فرد مطلع از حق و حقوق مي باشيد ، به جلوگيري از اين افراد گري دوخته ايم.


پنجم - دكتر جهرمي ، بروز وقايع اخير در حوزه كاري وزارت تحت تصدي جنابعالي در حق تشكيلات قديمي و هم سو و همراه با انقلاب و رهبري خانه كارگر ، موضوعي نيست كه غم و آثار زيان بار آن به زودي فراموش شود. حركتها و وقايعي كه هيچ نفع و سودي براي انقلاب عزيز و كارگران شريف ، آن غمخواران واقعي نظام نداشته ، بلكه ضرر آن جبران ناپذير است ، آنچه جنابعالي مي فرماييد ، هيچ تعارض با خواسته و نكته نظرات بزرگان تشكيلات خانه كارگر و ساير تشكيلات قانوني كارگري ندارد ، پس چرا بايد هر روز شاهد توسعه دامنه اختلافات في مابين باشيم ؟
انشقاق وا ختلاف موجب زوال است و بالعكس ، رفاقت و تفاهم موجب ترقي و تعالي مي باشد ، به نظر مي رسد همانند دوره هاي قبلي ، تغيير و تحولات وزارتي در حوزه وزارت كار ، عده اي به دور از چشم شما در پي قائله آفريني مي باشند ، از اين رو انتظار مي رود ابتكارات بلند نظرانه جنابعالي ، سد راهي براي عملكرد كوته نظرانه عده اي باشد كه حيات و رزق خود را در اختلاف و قائله آفريني جستجو و طلب مي نمايند ، از اين رو توصيه و استدعا داريم تا با تقويت روحيه مذاكره و در راستاي نشست هاي مشترك با حضور جنابعالي و بزرگاني از اين تشكيلات همچون آقاي محجوب و تعدادي از دبيران اجرايي و مسوولين كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار و آقاي صادقي، موجبات تقويت جامعه كار، توليد وكارگري را فراهم و بيش از اين شاهد اختلاف و دلسردي و آزردگي خاطر كارگران مظلوم و تشكلهاي كارگري كه هر يك به هزاران هزار غم و رنج و گرفتار مي باشند ، نباشيم.
اينجانب آماده ام با تمام توان در راستاي برقراري اين نشست ها و تقرب و نزديكي به هم ، با عنايت به اينكه امسال ، سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي نامگذاري شده به اميد كسب توفيقات بيشتر در خدمت قشر شريف نجيب و صبور كارگر انجام وظيفه نمائيم.(ilna)