شنبه 24 دی 1384-0:0

برخورد نزديک از نوع سوم

معاون انتظامي پليس مازندران از برخورد با مظاهر علني فساد و تظاهر به فعل حرام در سطح مازندران خبر داد.


محمد حسن قبادي از مردم خواست حركت‌هايي كه جامعه ما را از نظر اخلاقي تهديد مي‌كند و موجب آزار و اذيت عموم مردم مي‌شود به پليس معرفي كنند.
وي افزود: عده‌اي از مردم به بهانه جشن ازدواج، زو‌ هاي جوان با پيروي از يك روش غير اصولي با راه انداختن كاروان‌هاي عروسي در ساعت‌هاي استراحت مردم مزاحم مردم مي‌شوند كه به شدت با اين گروه‌ها برخورد مي‌شود.
وي افزود: نيروي انتظامي براساس وظيفه ذاتي خود كه برقراري آسايش فردي و عمومي است، با حركت‌هاي مارپيچ، ايجاد راهبندان در سطح شهرها، سلب آسايش شهروندان و ايجاد آلودگي صوتي شديد برخورد مي‌كند.
وي اظهار داشت: به همين منظور در يك ماه گذشته بيش از 1196 خودرو كنترل، 69 خودرو متوقف و 90 نفر زن و مرد دستگير شدند.
قبادي درباره كساني كه به بهانه برپايي عروسي باغ‌هاي حاشيه شهرها را به صاحبان جشن عروسي اجاره مي‌دهند، خاطرنشان كرد: اين مكان‌ها در مازندران شناسايي و با هماهنگي مقام‌هاي قضايي با صاحبان با‌غ‌ها برخورد قانوني مي‌شود.