سه شنبه 22 فروردين 1385-0:0

...شيره را خورد و گفت،شيرين است!

دبيراجرايي خانه كارگر مازندران تجمعات اعتراض آميز كارگران فرش البرز بابلسر را سياسي ندانست و آن را صنفي دانست!


وي گفت: كارگران اين كارخانه براي رساندن نداي حق طلبانه خود به مسوولان اقدام به‌اين گونه تجمعات مي‌كنند.

شماري ازكارگران فرش البرزبابلسر روز يك شنبه هفته جاري با تجمع درمقابل استانداري مازندران در ساري و نيز روزگذشته باايجاد تضيقاتي درعبور ومرور خودروها در جاده بابلسر به بابل نسبت به تعطيلي كارخانه ، پرداخت نشدن ‪ ۱۳‬ماه از حقوق و بي‌اعتبار شدن دفترچه‌هاي خدمات درماني اعتراض كردند.

نصرالله دريابيگي افزود: متاسفانه نيت كارفرما در بازسازي، بهينه‌سازي كارخانه ، حركت به سمت كار، توليد و عدالت نبوده است.

وي اخراج كارگران ، بازخريد و بازنشستگي پيش از موعد را از برنامه‌هاي كارفرماي كارخانه فرش البرز دانست و گفت:خوشبختانه اين كارفرما موفق نشده است تمامي اهداف خود را محقق كند.

دريابيگي افزود:اخراج كارگران قديمي و استفاده از كارگر ارزان از اهداف كارفرمايان جديد است.

وي درباره تجمع اعتراض آميز و بستن كوتاه مدت جاده توسط كارگران كه روز گذشته اتفاق افتاد،گفت: كارگران از صادق‌ترين اقشار ونيروي‌هاي وفادار به انقلاب و نظام هستند اما متاسفانه مسوولان نسبت به اين موضوع كم توجهي مي‌كنند.

دريابيگي تصريح كرد:كارگران‌ابتدا بانشست و گفت وگو و اعتماد به وعده‌هاي مسوولان و كارفرما ، مراحل قانوني را براي راه اندازي مجدد كارخانه انجام دادند اما به دليل محقق نشدن اين وعده دست به تجمع اعتراض آميز زدند.

دبير اجرايي خانه كارگر مازندران خاطر نشان كرد: وقتي وعده كارفرما در حضور مسوولان اجرايي محقق نمي‌شود ، كارگر به ناچار براي رساندن نداي حق طلبانه خود دست به تجمع و يا بستن جاده مي‌زند.

دريابيگي گفت: كارفرما ‪ ۱۵‬اسفند سال گذشته در جلسه شوراي تامين در حضور نماينده كارگران و استاندار مازندران قول راه‌اندازي كارخانه فرش البرز در شانزدهم فروردين امسال را داده است ،اما اين كار انجام نشده‌است.

وي ادامه داد: چهارماه پيش با هماهنگي استانداري مقرر شد تا به ازاي هركارگر براساس سابقه كار مبلغي حدود ‪ ۴۰‬ميليون ريال پرداخت كنند، اما به دلايلي پس از دو ماه گفتند كه اين روش نادرستي است و به آن عمل نكردند.

دريابيگي گفت: كارگران حاضرند چند ماه از حقوق خود را ديرتر بگيرند اما كارخانه راه اندازي شود.

وي تعدادكارگران كارخانه فرش البرز را ‪ ۷۳۰‬نفر اعلام كرد و گفت: ازاين تعداداكنون ‪ ۱۷۰‬نفرهمچنان با كارخانه درارتباط هستند وبقيه به دلايل مختلف از كارخانه اخراج و يا بازخريد شده‌اند.

بيش از ‪ ۷۰‬نفر از كارگران كارخانه فرش البرز روز يكشنبه درمقابل ساختمان استانداري مازندران در ساري تجمع كردند و در پي مذاكراتي كه نمايندگانشان با معاون سياسي امنيتي استانداري داشتند اين تجمع پايان يافت.(irna)