پنجشنبه 24 فروردين 1385-0:0

4200متر موسيقي

مركز حفظ و پژوهش موسيقى ايرانى به همراه گروهى از نوازندگان، مردادماه امسال كنسرتى را در ارتفاع ۴۲۰۰ مترى كوه دماوند اجرامى كنند.


 اين اجرا كه با مضامين راستى، خرد و منش ايرانى و درنهايت فرهنگ ايران و ايرانى است همراه با قطعه اى اختصاص يافته به كوهستان و شهداى آن و طبيعت انجام مى شود. براى استقرار در ارتفاع موردنظر و اجراى كنسرت كوهنوردان مجرب گروه هنرمندان را همراهى مى كنند.