پنجشنبه 4 تير 1394-17:34

سه قاضی در دادگاه زن مقتول میاندورودی

«دی.ان.ای» خدیجه در پزشکی قانونی آزمایش می شود

 دومین جلسه رسیدگی به اتهامات قاتلان زن دارابکلایی برگزار شد/ عباس بازاری: ضربات چاقو و تبر را خودم به مقتوله وارد کردم.


مازندنومه؛ سرویس حقوقی، خبر ارسالی روابط عمومی دادگستری مازندران: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات قاتلان زن دارابکلایی صبح پنج شنبه برگزارشد.

این جلسه با حضور متهم ردیف اول، عباس بازاری (همراه با وکیل تسخیری)و متهم ردیف دوم مازیار رضوان شهمیری همراه با وکیل انتخابی او؛ هم چنین خانواده مقتوله -خدیجه رمضانی- به همراه و کیل آنان در شعبه اول کیفری 2 استان برگزار شد.

این جلسه که از ساعت 10 صبح تشکیل شد و تا آخر وقت اداری امروز به طول انجامید، سه قاضی حضور داشتند.

در این جلسه ابتدا دادستان عمومی و انقلاب نکا ضمن قرائت کیفرخواست متهمان از دادگاه مجازات متهمان را در خواست کرد. سپس پدر، مادر و همسر مرحومه رمضانی یک به یک با قرار گرفتن در جایگاه شکات از دادگاه اشد مجازات متهمان را درخواست کردند.

در ادامه عباس بازاری متهم ردیف اول با تشریح جزئیات حادثه گفت: تمام ضربات چاقو و تبر را خودم به مقتوله وارد کردم.

در ادامه جلسه متهم ردیف دوم نیز به بیان اقدامات خود در این پرونده پرداخت که نهایتا پس از شور قضات، کاظم زاده -رییس دادگاه شعبه اول کیفری 2 استان- اعلام کرد: «با توجه به اینکه اصل جسد بنا به راهنمایی و اظهارات متهمان و تشریح صحنه قتل توسط آنان کشف شده، بقایای جسدی بوده که احیانا مورد طعمه حیوانات قرار گرفت و فقط دو فک، جمجمه و چند قطعه استخوان و لباس و کفش مقتوله کشف شد و با عنایت به ضرورت تشخیص حتمی و اطمینان کامل این امر که بقایای جسد مشکوفه متعلق به خانم خدیجه رمضانی دارابی است، دادگاه با نظریت اکثر اعضا به این نتیجه رسیده است که آزمایش DNA از بقایای جسد باقی مانده مقتوله در پزشکی قانونی صورت گیرد تا پزشکی قانونی با قید فوریت حداکثر دو هفته نسبت به اعلام نتیجه آزمایش DNA اقدام نموده و دادگاه در اسرع وقت، آخرین دفاع متهمان را برگزار و نسبت به صدور حکم اقدام نماید.»

 لازم به ذکر است در این جلسه نظر به اهمیت موضوع دو تن از معاونان رییس کل دادگستری استان نیز حضور داشتند.