يکشنبه 7 تير 1394-12:0

عکس و خبر

بابل، شهر بنرها

عکس های خبری مازندنومه/6 عکس از بنرهای خودتشکری مسئولان بابلی


مازندنومه، سرویس اجتماعی: تصاویر زیر را یکی از مخاطبان بابلی برای ما ارسال کرده است. البته نصب بنر قدردانی از مسئولان و گاه خود متشکری اینان، تنها به بابل اختصاص ندارد و این بیماری در تمام شهرهای استان به صورت مسری دیده می شود.