سه شنبه 19 ارديبهشت 1385-0:0

يک ابقا،چند انتصاب

"قاسم قربانعلي زاده" در سمت رياست سازمان مسكن و شهرسازي استان ابقاشد.


طي حكمي از سوي وزير مسكن و شهرسازي مهندس "قاسم قربانعلي زاده" به مدت سه‌سال درسمت رييس سازمان مسكن و شهرسازي مازندران ابقا شد. همچنين محمد ذوالفقار و ايرج جواديان به‌ترتيب به عنوان معاون پشتيباني‌و رييس‌امور اداري مسكن شهرسازي مازندران منصوب شدند. گفتني است قربانعلي زاده اهل مازندران نيست و آذري است.

 سردار حمید رضا حسین‌ آبادی -فرمانده نيروي انتظامي استان -هم جايش را به سردار مهدی توکلی داد.