سه شنبه 23 تير 1394-17:36

سید هادی حسینی:

دلواپس ها برای موفقیت ملت وارد عمل شوند

همراه با پیروزی هسته ای مردم ایران-3/ نماینده مردم قائم شهر در مجلس: کسانی که تا دیروز با دولت مخالفت می کردند به هوای اینکه ممکن است دولت مسیر خیانت را طی کند یا مشکوک و دلواپس بودند، باید کدورت ها را کنار بگذارند و برای موفقیت ملت ایران وارد عمل شوند.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، مینا محسن پور:سیدهادی حسینی -نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس- در رابطه با جشن هسته ای مردم ایران گفت:  آنچه به دست آمده نتیجه مقاومت، صبر و پایداری و همچنین نتیجه تفکر و تعقل هم برای مردم و هم برای دولت و رهبری است.

وی با بیان این که همه هم جهت حرکت کردند تا این اتفاق رخ دهد، افزود: ملت ایران در طول تاریخ نشان داد که هر کجا متحد شده و از ظرفیت هایش استفاده کرده، موفق شده است.

حسینی با اشاره به این که نکته مهم در پس این قصه، خوشحالی همه مردم و ما از صورت گرفتن این توافق است، ادامه داد: دست های بسته ملت ایران که به غلط توسط استکبار بسته شده، باز می شود ولی باید مراقب باشیم که دشمن نمی آید و برای ما کار انجام دهد، خودمانیم که باید مشکلات مان را حل کنیم و سرعت مان را در کار افزایش دهیم.

این نماینده مجلس با بیان این که باید از این فرصت ها استفاده کنیم تا به توسعه برسیم، تصریح کرد: هرچه بیشتر تلاش کنیم زودتر به توسعه خواهیم رسید.

وی با اشاره به این که نکته مهم این است که دشمن، دشمن است و ممکن است هر لحظه نگاهش برگردد، افزود: باید دقت کنیم که فرصت ها را از کف و بهانه ندهیم.

حسینی با بیان این که دولت باید همه ظرفیت هایش را به کار گیرد، از همه نگاه ها استفاده کند و اختلاف ها را کنار بگذارد، تاکید کرد: کسانی هم که تا دیروز با دولت مخالفت می کردند به هوای اینکه ممکن است دولت مسیر خیانت را طی کند یا مشکوک و دلواپس بودند، باید کدورت ها را کنار بگذارند و برای موفقیت ملت ایران وارد عمل شوند.

این مسئول استدلال کرد: مطمئن باشید کسانی که در جهت موفقیت این ملت تلاش نمی کنند، تاریخ آن ها را سرزنش خواهد کرد.

حسینی با بیان این که ما برای فرصت سازی تلاش می کردیم و فرصت های زیادی هم خلق کردیم اما دست های مان بسته بود و نمی توانستیم رقابت کنیم، گفت: اکنون دیگر آن فضا نیست و باید به شدت و سرعت حرکت کنیم و بدون اتلاف وقت به توسعه و عمران برسیم.

وی در پایان تاکید کرد: ملت و کشور ما در حوزه جوانان به شدت به اشتغال و توسعه وتولید نیازمند است و باید به بهترین شکل این نیاز را کم کنیم