سه شنبه 30 خرداد 1385-0:0

نقد با انوشه

با حضور دکتر حسن انوشه-نويسنده و مترجم بابلي-سه جلد از مجموعه نه جلدی " داستان فکر ایرانی " درباره تاریخ ایران برای نوجوانان و جوانان مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.


 کتاب های سپیده دم اندیشه و فراز و فرود نوشته محمدهادی محمدی و کتاب تولد دوباره از علی اصغر سیدآبادی عناوین سه جلد از مجموعه نه جلدی داستان فکر ایرانی است که به تازگی از سوی نشر افق منتشر شده است.

نشست بررسی این اثار ساعت 17 روز پنج شنبه اول تیرماه در نشر چشمه(به مديريت حسن کياييان،ناشر مطرح بابلي) واقع در خیابان کریم خان زند با حضور دکترحسن  انوشه و تنی چند از منتقدان و نویسندگان برگزار می شود.

دکتر حسن انوشه از نویسندگان مازندراني دانشنامه زبان فارسی، نویسنده دایره المعارف تشیع و مترجم تاریخ ایران (کمبریج) است.(mehrnews)