يکشنبه 4 مرداد 1394-6:29

ضرورت بازنگری در سیاست داخلی دولت

توفیقات بین المللی، کاستی های استانی

طی دوسال گذشته همکاران ربیع فلاح جلودار علی رغم همه حمایت ها و فرصت ها نتواستند رضایت روحانی خواهان را در بهبود وضیعت استان جلب کنند و قاطبه طرفدران دولت از وضع موجود ناراضی هستند.


مازندنومه، سرویس سیاسی: هر انسان منصفی که با ادبیات و مناسبات نظام بین الملل آشنایی مختصری داشته باشد، قدر توفیقات هسته ای را به خوبی درک می کند و لازم به تکرار تبین روندها، پیچیدگی ها، حساسیت ها، سختی ها و نتایج اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور نیست؛ چون مخاطبان محترم به اندازه کافی در جریان اخبار و تحولات بین المللی قراردارند.

اما مطالب این قلم ناظر به یک نکته کلیدی در سخنان امیدآفرین رییس محترم جمهوری پس از امضای توافق نامه ایران و شش قدرت جهانی است و آن تقارن شروع به کار دولت و پیروزی هسته ای در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و آغازسال سوم فعالیت دولت تدبیر و امید است.

تقریبا دوسال از عمر دولت یازدهم می گذرد و دولت تدبیر و امید در کنارمجموعه ای از عوامل و موانع داخلی و خارجی، توفیقات و کاستی هایی در پرونده خود دارد.

تنش زدایی و تعامل بین المللی، عقلانیت، قانونمندی، انضباط مالی و اداری، پاکدستی، نظم، تخصص گرایی و پرهیز از احساسات کاذب موجب آرامش ملی و رشد شاخص های توسعه شد و این دولت تلاش دارد علی رغم همه کمبودها، بی نظمی ها و تعهدات بجا مانده از گذشته، کشور را در مسیر و روند عادی قراردهد.

دولت روحانی که در آغاز کار با انبوهی از مطالبات انباشت شده و تصمیمات نادرست دولت گذشته مواجه بود به سختی و درایت تلاش کرد کشور را روی ریل قانونی و نظم سیستمی قراردهد و در این راه توفیقات خوبی کسب کرد.

به گواه کارشناسان، دولت روحانی طی دوسال گذشته در عرصه بین الملل بسیارعالی و در حوزه ملی خوب ظاهر شد ولی در بخش استانی و منطقه ای کارنامه قابل دفاعی ندارد!

امید مردم از دولتی که در عرصه بین المللی می درخشد و اقدامات تاریخ ساز انجام می دهد این است که در سطح استانی هم انتظاراتشان را برآورده سازد.

به طور مشخص بسیاری از کارشناسان و کنشگران سیاسی نمره کابینه دولت در مازندران را با نرم ملی دولت روحانی دارای فاصله و تفاوت معناداری می دانند و معتقدند استانداری و دستگاه های اجرایی استان مازندران نتوانسته اند در پیشبرد اهداف و برنامه های دولت موفق شوند.

طی دوسال گذشته همکاران ربیع فلاح جلودار علی رغم همه حمایت ها و فرصت ها نتواستند رضایت روحانی خواهان را در بهبود وضیعت استان جلب کنند و قاطبه طرفدران دولت از وضع موجود ناراضی هستند.

استاندار مازندران قول داده بود دوسااله استان مازندران را متحول کند، ولی نتوانست به حداقل وعده هایش هم عمل کند چه رسد به تحول! آقای استاندار الان باید درقبال رای مردم به دولت دکتر روحانی پاسخگو باشد.

مقام معظم رهبری رای مردم را حق الناس دانستند و رای مردم، تاریخ مصرف انتخاباتی ندارد بلکه دینی است برگردن دولتمردان.

مردم می گویند اشکال کار کجاست که دولت مرکزی با استفاده از نخبگان و متخصصان و نیروهای زبده در عرصه ملی و بین المللی کارهای کلیدی انجام می دهد، اما در عرصه های استانی و شهرستانی عملکرد رضایت بخشی ندارد.

به هرشکل این پارادوکس اما و اگرهایی را به دنبال دارد و تثبیت مدیریت به شرط کارآمدی خوب است. بازیکنی که ضعیف عمل می کند توقع فیکس بودن را نباید داشته باشد.

انتظار مردم در آغاز سال سوم کار دولت تدبیر و امید تجدید نظر در سیاست داخلی و بازنگری در کابینه استانی است تا همچنان امید در بدنه ملت باقی بماند.

نکته آخر اینکه دولت هرچه در سطوح جهانی بدرخشد اما اگر بازیگر توانمند محلی نداشته باشد، با چالش رقبای هوشمند و کمین کرده مواجه خواهد شد.

توجه به سیاست خارجی نباید موجب فراموشی سیاست داخلی شود و ازاین رو تغییر ترکیب تیم دولت در سال سوم فعالیت امری بدیهی و قابل توجیه است.

*مطلب مرتبط:

آیا استاندار مازندران تغییر می کند؟