يکشنبه 22 مرداد 1385-0:0

شكایت خانواده محمدی

خانواده اكبر محمدی دانشجوی زندانی كه در زندان اوین فوت كرد، از سازمان زندان ها به دادسرای جنایی تهران شكایت كردند.


نعمت احمدی وكیل خانواده اكبر محمدی با اعلام این مطلب گفت: صبح دیروز به دادسرای جنایی تهران مراجعه كردم و شكایت خانواده موكلم را به استناد ماده ۲۷ آئین نامه سازمان زندان ها و نیز مسئولان بهداری و بندی كه اكبر محمدی در آن زندانی بود را تقدیم این دادسرا كردم كه پرونده مزبور به شعبه دوم بازپرسی این دادسرا ارجاع شد و بازپرس اصغرزاده نیز ضمن اینكه شكوائیه را پذیرفت دستورات لازم را صادر كرد. با این حال مدیر كل زندانهای تهران در خصوص این شكایت اظهار بی اطلاعی كرد.(ilna)