سه شنبه 24 مرداد 1385-0:0

آتش در جنگل هاي بهشهر

معاون حفاظت امور اراضي اداره كل منابع طبيعي مازندران ضمن تاييد خبر آتش سوزي در جنگل هاي بهشهر گفت: مساحت وقوع حريق حدود ۵/۱ هكتار بوده و در اين آتش سوزي حدود ۵۰ اصله درخت سوزني برگ در آتش سوخت.وي ادامه داد: آتش سوزي در جنگل شهيد آباد توابع شهرستان بهشهر در اثر آتش زدن بقاياي زراعت زمين كشاورزي مردم به وقوع پيوست كه با حضور به موقع نيروهاي حفاظتي اداره منابع طبيعي شهرستان بهشهر ، به همراه نيروهاي بسيج و مردم و نيروهاي هلال احمر و نيروهاي طرح جنگلداري خليل محله و نكا چوب و همچنين تعدادي از افراد نيروي انتظامي مهار شد.
معاون حفاظت و امور اراضي اداره منابع طبيعي مازندران خاطرنشان كرد: متخلف مورد شناسايي قرارگرفته و با استناد به تبصره ذيل ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداري، اقدام قانوني شده و ميزان خسارت توسط نيروهاي حفاظتي برآورد خواهد شد.(mehrnews)