يکشنبه 29 مرداد 1385-0:0

آب ليتري 5 تومان

بحران آب در كلاردشت موجب شده است تا بسياري از روستائيان با قطع آب روبه رو شوند و مردم براي به دست آوردن آب آشاميدني آب را تانكري و به ليتري 4تا 5تومان خريداري كنند.آقاجان همتي عضو شوراي روستاي كردمحله با تأييد خريد و فروش آب گفت: متأسفانه نه تنها در اين روستا، بلكه بسياري از روستاهاي منطقه با كمبود شديد آب آشاميدني روبرو شده اند و باتوجه به اينكه فصل گرما در اين منطقه، مردم ميزبان ميهمانان زيادي از شهرهاي اطراف هستند، نمي دانند با اين بحران چگونه برخورد كنند.
وي افزود: اين درحالي است كه تعدادي از افراد با تانكرهايي كه بهداشتي نيست، آب آلوده رودخانه را به ليتري 4تا 5تومان به فروش مي رسانند.
گلعلي زاده بخشدار كلاردشت با نگراني از كمبود آب، نبود مديريت واحد آب و فاضلاب روستايي و شهري را در حل بحران آب منطقه مؤثر دانست و گفت: متأسفانه زمستان به مسئولان آب و فاضلاب شهري و روستايي شهرستان تذكر دادم كه با اين بي توجهيها تابستان با كمبود شديد آب روبرو خواهيم شد ولي متأسفانه گوش شنوايي نبود و ما امروز با اين مشكل روبه رو هستيم.(kayhannews)