سه شنبه 30 آبان 1385-0:0

تبليغ زودهنگام ممنوع

شهرداري ساري با توجه به دستورالعمل استاندار مازندران و فرمانداري ساري، به جمع آوري كليه آثار تبليغاتي زودهنگام و غير قانوني كانديداهاي شوراي اسلامي شهر اقدام کرد.


 روزنامه بشيرمازندران خبرداد: تاكنون حدود 90 فقره از تبليغات غير قانوني كانديداهاي شوراي اسلامي شهر ساري از سوي شهرداري جمع آوري و گزارش تخلفات به فرمانداري ارسال شد. گفتني است زمان تبليغات كانديداهاي شوراي اسلامي از مورخه 16 / 9 / 85 به مدت 10 روز است.