دوشنبه 27 آذر 1385-0:0

آرايش جديد

نماينده آمل گفت: پس از انتخابات 24 آذر، آرايش سياسي كشور تغيير خواهد كرد.


عزت‌‏الله يوسفيان تصريح كرد: نوع انتخابات مردم در شوراهاي شهر و روستاي سراسر كشور به انتخابات مجلس شوراي اسلامي آينده تسري پيدا مي‌‏كند.


عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم افزود: گروه‌‏ها و جريانات سياسي تصور مي‌‏كنند مردم فقط به ليست آنها راي مي‌‏دهند، اما مردم به ليست‌‏ها اعتماد نكردند و كانديداهاي خود را از ليست‌‏هاي مختلف و افراد خارج از ليست انتخاب كردند.


عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هفتم تصريح كرد: ما شاهد دو تغيير رويكرد جدي مردم در انتخابات 2 خرداد 76 و 3 تير 84 هستيم، بايد ببينيم چه اتفاقي رخ مي‌‏دهد كه مردم حماسه 2 خرداد 76 را به وجود مي‌‏آورند و پس از آن چه اتفاق مي‌‏افتد كه ما شاهد 3 تير 84 هستيم.


يوسفيان گفت: نحوه آراي مردم نشان مي‌‏دهد كه ليست‌‏ها و جريان‌‏ها پاسخگوي مردم نيست، بنابراين از ليست‌‏هاي مختلف و خارج از آن به دنبال افراد كارآمد مي‌‏گردند.
عضو فراكسيون اصولگرايان تاكيد كرد: اين يك زنگ هشدار براي تمام جريانات سياسي كشور است كه ديگر دوران پيروزي يك جريان خاص به پايان رسيده و مردم حاضر نيستند صرفا به ليست كامل معرفي‌‏شده يك جريان سياسي راي بدهند، بلكه به دنبال افرادي هستند كه مدير و كارآمد باشند.


نماينده آمل تصريح كرد: عده‌‏اي چه بخواهند و چه نخواهند، بايد يك تجديد نظر اساسي در منش‌‏ها و روش‌‏هاي خود داشته باشند و فكر نكنند هميشه وضعيت سياسي كشور به يك صورت باقي مي‌‏ماند.
يوسفيان گفت: جريانات سياسي بايد بدانند در پس مجلس پنجم، دوم خردادي هست و بعد از دوم خرداد نيز سوم تيري به وجود مي‌‏آيد.
عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان افزود: انتخابات 24 آذر نشان داد مردم به عملكرد كانديداها توجه دارند و تا حدودي از جريانات سياسي سلب اعتماد كرده‌‏اند.(ilna)