سه شنبه 3 آذر 1394-7:59

سید هادی حسینی در دیدار با طاهره خاله:

مادران فرشته اند، اما زندگی فرشته ها را ندارند

نماینده مردم سوادکوه در مجلس با «طاهره رد» دختر «محمد علی رد» معروف به «ممد علی شعرخون» راوی منظومه محلی هژبر سلطان دیدار کرد.


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، احمد باوند: منظومه هُژَبر سلطان (تبری: هوجبرنومه یا هوجبر سلطون) روایتی شعرگونه برگرفته از حادثه‌ای تاریخی است که در شمال ایران رخ داده‌است.

مضمون این منظومه مربوط می‌شود به دو رویداد تاریخی نبردهای سوادکوه (۱۲۹۸ و ۱۳۰۰هـ. ش) و ستیز انجمن طبرستان (امیرمؤید سوادکوهی و فرزندانش) با نظامیان تحت فرمان رضاشاه.

«طاهره رد» دختر «محمد علی رد» معروف به «ممد علی شعرخون» راوی منظومه هژبر سلطان است.

طاهره در سال 1327 در پیت سرا دواب سوادکوه به دنیا آمد و تا سن 14 سالگی که در منزل پدرش بود، منظومه های فراوانی را از پدرش از بر دارد.

طاهره خاله منظومه های هژبر سلطان را در 200 بیت و منظومه های محلی زینب، طالب و زهره و... را نیز در حافظه دارد.

طاهره خاله که از مفاخر تاریخ شفاهی و فرهنگ عامه سوادکوه است، به گل علاقه بسیاری دارد و گل های زیادی در حیاط خانه اش پرورش داده است.

سیدهادی حسینی -نماینده سوادکوه در مجلس- شامگاه یک شنبه به منزل طاهره رد رفت و با او دیدار کرد و از نزدیک در جریان زندگی این مهربانوی سوادکوهی قرار گرفت.

حسینی در این دیدار با بیان این که مادران قدیم سوادکوهی هم مادر بودند و هم برای فرزندان شان پدر گفت: معروف است که مادران فرشته اند اما هیچ گاه زندگی فرشته ها را نداشتند .

این نماینده مجلس افزود: طاهره خاله مادر من و همه سوادکوهی هاست.