پنجشنبه 19 آذر 1394-0:49

نماینده دوره های ششم و هفتم مجلس:

فضای نقد نداشتیم، بابک زنجانی پرورش یافت

ولی رعیت گفت: علی رغم آنکه در طول تاریخ، جنبش دانشجویی با تهدید، حذف و بی میلی مواجه بود، نقد قدرت می کرد/به دلیل آنکه نقادی انجام نشد بابک زنجانی ها پرورش یافتند/اصلاح طلبم، اما تندرو نیستم و باور دارم قانون اساسی ظرفیت هایی دارد که می توان بی فحاشی و توهین از آن استفاده کرد/ در زمان نمایندگی در دوره ششم با آقای گرزین و در دوره هفتم با نعمت زاده تعامل داشتم و اهل اصطکاک نیستم.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، رضاشریعتی: از ساعت 17 عصر روز چهارشنبه 18 آذر 94، مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور ولی رعیت -نماینده دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی- برگزار شد.

رعیت در این نشست با بیان اینکه جنبش دانشجویی با تاسیس دانشگاه عجین شده است، اظهار کرد: علی رغم آنکه در طول تاریخ، جنبش دانشجویی با تهدید، حذف و بی میلی مواجه بود، نقد قدرت می کرد.

نماینده دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه جنبش دانشجویی در پیروزی انقلاب گفت: نقش آفرینی دکتر شریعتی و شهید مطهری در بسیج دانشجویان غیر قابل انکار است.

رعیت با تاکید بر حضور فعال دانشجویان در برهه های تاریخی انقلاب اظهار کرد: جنبش های دانشجویی اولین گروه های راهی شده به جبهه های نبرد بودند و بعد از جنگ سردارهای خودکفایی و سازندگی شدند.

وی با تاکید بر توان دانشجویان در ساخت موشک های دوربرد، بالا بردن توان نظامی وهسته ای کشور تصریح کرد: هیچ دولت و نظام سیاسی نمی تواند نقش دانشجوها را نادیده بگیرد.

نماینده دورهای ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنرانی رییس جمهوری که "دانشجو نقاد است"، خاطرنشان کرد: دانشجو می تواند با نقادی به سلامت جامعه کمک کند و به دلیل آنکه نقادی انجام نشد بابک زنجانی ها پرورش یافتند.

  رعیت با بیان اینکه نقادی به معنای ایجاد مزاحمت نیست، خاطر نشان کرد: باید جنبش دانشجویی ونقش آن باور شود.

نماینده دورهای ششم و هفتم مجلس شورای  سپس به پرسش های دانشجویان پاسخ داد.

*اهل اصطکاک نیستم

دانشجویی پرسید: نظر شما در خصوص فضای پس از توافق چیست؟ که رعیت گفت: برداشت من این است فضای عمومی کشور بعد از توافق به سمت اشتغال زایی، سرمایه گذاری و تولید پیش خواهد رفت همان طور که هیئت هایی برای سرمایه گذاری وارد کشور شد، اما در دولت قبل فضای عمومی کشور خوب نبود.

دانشجوی دیگری در خصوص کیفیت خودروهای داخلی پرسید که نماینده اسبق مجلس با بیان اینکه برای رونق صنعت خودرو باید کیفیت آن را افزایش داد و فضای رقابتی در تولید ایجاد کرد، گفت: در مجلس در زمان نمایندگی بنده  طرح جایگزین خودروی فرسوده به دلیل آسیب های نقض فنی در ایمنی، زیست محیطی و اصلاح مصرف سوخت تصویب شد.

سوال بعد در خصوص تفاوت رعیت از گذشته تا امروز بود که نماینده دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی پاسخ داد: من همان رعیت با همان گرایش سابق هستم. اصلاح طلبم، اما تندرو نیستم و باور دارم قانون اساسی ظرفیت هایی دارد که  می توان بی فحاشی و توهین از آن استفاده کرد. در زمان نمایندگی در دوره ششم با آقای گرزین و در دوره هفتم با نعمت زاده تعامل داشتم و اهل اصطکاک نیستم.

*بیکاری هم چنان دغدغه اول جامعه است

سوال بعد در خصوص اشتغال بود. رعیت در این خصوص اظهار کرد: در مجلس بر این باور بودم که باید برای بیکاران امروز کاری را همین امروز انجام داد، طرح های اشتغال زایی بعدی تا زمان شروع به کار بازه زمانی معینی را می طلبد. از این جهت تعداد زیادی از جوانان به ایران خودرو، سایپا و 60 نفر هم به پتروشیمی ماهشهر معرفی و مشغول به کار شدند.

وی با بیان اینکه دو شهرک صنعتی بشل و رستم کلا در زمان نمایندگی ام با ظرفیت310 تا 320 واحد با پیگیری بنده افتتاح شد، اظهار کرد:  در حال حاضر نیمی از واحدهای صنعتی تعطیل شدند که باید به آنها کمک کرد.

نماینده دوره های ششم وهفتم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیکاری هم چنان دغدغه اول جامعه است، خاطر نشان کرد: از هیئت هایی در زمینه ی ادوات کشاورزی در جویبار و قطعات خودرو در قائمشهر دعوت کردم تا با بررسی جهت سرمایه گذری در این منطقه گام بردارند.

رعیت در خصوص رکود مسکن هم گفت: باید برای رهایی از رکود دولت تسهیلاتی را در نظر بگیرد، اما متاسفانه در بخش مسکن مهر از گذشته 50 هزار میلیارد تومان برگشت نخورده است.