چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395-15:32

عکس و خبر

اعتراض دانشجویان نوشیروانی به خاطر کیفیت غذا

عکس های خبری مازندنومه/ 6 عکس از اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به پیدا شدن کرم در غذا؛ دانشجویان، جای خواب خود را در ساختمان مدیریت دانشگاه پهن کردند.