پنجشنبه 21 دی 1385-0:0

رايزني هاي "رحماني خليلي" ادامه دارد

برخي متهمان پرونده دخانيات با انجام رايزني هاي پنهاني اعلام نشدن حكم خود را از سوي قوه قضائيه خواستارشده اند.


يك منبع آگاه به روزنامه کيهان گفت:به رغم اين كه رسيدگي به پرونده متهمان رديف اول و دوم سازمان دخانيات در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي خاتمه يافته است ولي تلاش هاي فراواني براي اطاله اين پرونده آغاز شده است.


اين مقام مطلع در عين حال گفت: البته رئيس قوه قضائيه اخيراً در جلسه اي تاكيد كرد كه قوه قضائيه هرگز تحت تاثير فشارهاي جانبي اين پرونده قرار نمي گيرد و قاطعانه در اين زمينه حكم خود را اعلام مي كند.
وي با بيان اين كه پرونده 150 صفحه اي دخانيات داراي 1500 صفحه مستندات است افزود: تباني در معاملات دولتي، تضييع اموال دولت و ارتشاء خلاصه پرونده مذكور است.


خاطرنشان مي شود متهم رديف اول پرونده فوق -مجتبي رحماني خليلي-(برادر نماينده سابق بهشهري ها در مجلس) هم اكنون قائم مقام مديرعامل يك شركت خصوصي ساختماني است و سهام حداكثري اين شركت هم متعلق به متهم ديگر اين پرونده (م-ع) است.