چهارشنبه 18 اسفند 1395-21:2

تازه ترین اظهارنظر سرپرست سابق فرمانداری آمل؛

لطف الله آجدانی ازعزت الله یوسفیان می گوید

لطف الله آجدانی: من ممکن است با بعضی از مواضع و عملکرد آقای یوسفیان چندان موافق نباشم و انتقاداتی هم به ایشان داشته باشم، اما این امر نباید موجب انکار بسیاری از توانمندی ها و خدمات ایشان شود. یوسفیان را نزدیک به دولت تدبیر و امید دانسته و معتقدم او یک اصولگرای معتدل است.


مازندنومه، سرویس سیاسی: دو روز پس از پایان زودهنگام فعالیت لطف الله آجدانی در فرمانداری آمل، او در گفت و گو با مازندنومه، به بیان نظرات خود در مورد عزت الله یوسفیان ملا -نماینده آمل در مجلس- پرداخت. آجدانی در این گفت و گو یوسفیان را نزدیک به دولت تدبیر و امید دانسته و معتقد است او یک اصولگرای معتدل است.

مازندنومه: با توجه به حمایت نکردن شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل از آقای یوسفیان ملا در انتخابات مجلس دهم، علت حمایت شما از دکتر یوسفیان چه بود و چرا از گزینه  انتخاباتی شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل در مجلس حمایت نکردید؟

آجدانی: آزادی حق رای برای انتخاب، یک اصل پذیرفته شده در قانون اساسی کشور ما و منطبق با حقوق شهروندی و آزادی های دموکراتیک است و این حق هر شخصی است که به هر یک از کاندیداهای تایید صلاحیت شده ای که مطلوب و اصلح تشخیص می دهد، رای دهد. بنده از این حق آزادی رای استفاده کردم و با توجه به شرایط ، آقای دکتر یوسفیان را در میان گزینه های نهایی موجود اصلح تشخیص داده و به تشخیص خود عمل کردم.

وانگهی بنده عضو هیچ یک از احزاب سیاسی خواه اصلاح طلب و خواه اصولگرا نیستم که بخواهم بر اساس تصمیم حزبی رفتار کنم. همچنین شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل هم نه با بنده در باره انتخاب گزینه مطلوب مشورتی کرده و نه اساسا از بنده نظری خواستند و نه من را از خودشان می دانند. بنابر این، حق اتخاذ رفتار حزبی از بنده و الزام به همسویی انتخاباتی بنده با تصمیمات حزبی خود را هم ندارند. 

من در تفکر و مواضع خود یک اصلاح طلب غیر حزبی، اعتدال گرا، معتقد به اصول و آرمان های انقلاب و مصالح نظام و منافع ملی و حامی دولت تدبیر و امید هستم و فکر می کنم فراتر از سطح آمل و استان، در سطح ملی، مواضع شفاف و صریح سیاسی بنده، پنهان کاری نشده و هم در مقام نظر و هم در مقام عمل سیاسی آن قدر صاحب تشخیص هستم که نیاز به پیروی از تشخیص این و آن نداشته باشم.

تشخیص بنده در آن شرایط در آمل، انتخاب آقای یوسفیان بود و الزامی هم نبود که تشخیص و تصمیم بنده حتما باید منطبق با تشخیص و تصمیم شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل باشد. همچنان که تشخیص و تصمیم شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل نیز الزاما منعکس کننده تشخیص و تصمیم همه اصلاح طلبان آمل نیست و انتخابات مجلس دهم در آمل نیز  صحت این ادعا را اثبات کرد و بسیاری از اصلاح طلبان آمل به دکتر یوسفیان یا گزینه های دیگری رای دادند و آرای اندک نامزد مورد حمایت شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل را که اتفاقا هیچ سابقه و صبغه ای از اصلاح طلبی و حمایت از دولت تدبیر و امید نیز در کارنامه نداشت، این واقعیت را اثبات می کند که تشخیص و تصمیم این شورا در آمل با اقبال عمومی از سوی حتی اکثریت اصلاح طلبان و حامیان دولت تدبیر و امید روبرو نشد.

حتی از منظر حزبی هم حمایت انتخاباتی رسمی شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان و بیشتر تشکل های سیاسی اعتدال گرا و حامی دولت تدبیر و امید از  دکتر یوسفیان در آمل نشان داد که تشخیص و تصمیم حزبی این شورا در انتخابات مجلس در آمل از سوی شورای هماهنگی اصلاح طلبان و اکثریت احزاب و تشکل های سیاسی حامی دولت تدبیر و امید در استان نیز مورد اقبال و تایید قرار نگرفت. اما بنده به رفتار انتخاباتی شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل به رغم شکست سیاسی آن رفتار در انتخابات مجلس احترام می گذارم و انتظار می رود آنان نیز به حق آزادی رای من و اکثریت آرا در انتخاب آقای دکتر یوسفیان احترام بگذارند. آزادی و دموکراسی جاده دوطرفه است. نمیشود که خودخواهانه دیگران را ملزم به رعایت حق آزادی خود بدانیم اما خود را نسبت به احترام به حق آزادی دیگران ملزم ندانیم.

  بنده با تشخیص به احراز اصلح بودن آقای یوسفیان در آن شرایط و به اعتبار کارنامه و عملکردشان به رغم پاره ای انتقادات و حتی بعضی اختلاف نظرها با ایشان، رای خود را به ایشان دادم، چون ایشان را در مقایسه با  نامزدهای موجود از جمله نامزد مورد حمایت  شورای هماهنگی اصلاح  طلبان آمل، در بسیاری از حوزه ها بسیار توانمند و نیز نزدیک به دولت تدبیر و امید و مفید برای نظام، کشور و آمل دانستم.

مازندنومه: با توجه به اینکه عده ای در آمل، آقای دکتر یوسفیان را در مقابل دولت تدبیر و امید می دانند، شما عملکرد او را در مجلس کنونی و به ویژه نسبت ایشان با دولت تدبیر و امید چگونه ارزیابی می کنید؟

آجدانی: من ممکن است با بعضی از مواضع و عملکرد آقای یوسفیان چندان موافق نباشم و انتقاداتی هم به ایشان داشته باشم، اما این امر نباید موجب انکار بسیاری از توانمندی ها و خدمات ایشان شود.

من معتقدم ایشان حتی در حوزه مناسبات خود با دولت تدبیر و امید نیز در بسیاری از موارد از جمله در تصویب برجام و جلوگیری از استیضاح چند وزیر دولت تدبیر و امید، نقش مهم و همسو با دولت تدبیر و امید داشته است. در مواردی هم مواضع ایشان نسبت به سیاست ها و عملکرد دولت تدبیر و امید انتقادی بوده است. اما تاکید و توجه من این است که صرف نظر از درست یا نادرست بودن بعضی از مواضع انتقادی ایشان در قبال بعضی از سیاست ها و عملکرد بعضی از مسوولان دولت تدبیر و امید، نمی توان حق مسلم یک نماینده مجلس را برای بعضی انتقادات و مخالفت ها با بعضی از عملکرد یا بعضی از مسوولان هر دولتی از جمله دولت تدبیر و امید سلب کرد.

به عنوان حامی دولت تدبیر می توانم به سبب پاره ای نقد و مخالفت های یک نماینده  مجلس با دولت و البته با فرض نادرست بودن آن نقد، به پاسخگویی و انتقاد از آن نقد بپردازم. اما این حق نقد برای من، مانع از حق  نقد یک نماینده به هر دولتی نیست.

معتقدم به اعتبار اصل تفکیک قوا و نیز وظایف قانونی یک نماینده در مجلس، نمایندگان نماینده مردم و ملت هستند و نه دولت. نمی توانیم و نباید منزلت و جایگاه مردمی مجلس را به لزوم همسویی کامل یک نماینده با دولت تقلیل دهیم و حق بعضی از انتقادات و مخالفت های یک نماینده مردم در مجلس با هر دولتی را انکار و از او سلب کنیم. 

معتقدم هوشمندی حامی یک دولت از جمله حامیان دولت تدبیر و امید به تقویت تعامل با نمایندگان مجلس و تمرکز بر مشترکات برای برخورداری از افزایش حمایت های آنان به ویژه نمایندگان دارای ظرفیت های بیشتر  نزدیکی به  دولت تدبیر و امید در راستای تقویت دولت تدبیر و امید است و نه افزایش فاصله نمایندگان با دولت تدبیر و امید. ضمن اینکه بنده به صراحت تاکید می کنم که به رغم بعضی انتقادات به بعضی از عملکرد آقای یوسفیان، عملکرد ایشان در سطح ملی و محلی را توانمند و مثبت دانسته و در کلیت مواضع و مناسبات ایشان با دولت تدبیر و امید، آقای یوسفیان را نزدیک به دولت تدبیر و امید دانسته و معتقدم ایشان یک اصولگرای معتدلی هستند که نشان داده است بدون وابستگی های حزبی و با اجتناب از رویکردهای افراطی، هم برای نظام و کشور و جامعه و آمل، و هم برای تقویت دولت تدبیر و امید، یک فرصت و سرمایه ای هستند که نباید به صرف بعضی انتقادات وارد به ایشان، نادیده گرفته شود و توانایی ها و عملکرد مثبت ایشان انکار شود. تلاش و کمک در راستای تقویت فضای اعتدالی برای تعامل سنجیده ، کارآمد و متقابل با دکتر یوسفیان را عقلانیت و تدبیری به نفع نظام و کشور و آمل و نیز به نفع دولت تدبیر و امید می دانم.