سه شنبه 10 مرداد 1396-17:42

دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای مازندران:

هرکس نباید به خود اجازه دهد به استانداری فکر کند

دکتر رضا ستاری: استانداری مازندران به شاخص هایی نظیر تجربه، تخصص و دانش نیاز دارد و نباید دایره مصادیق برای افراد شایسته تنگ شود تا در این مسیر هرکسی گمان کند و به خود اجازه بدهد به استانداری فکر کند/ مراقب باشیم دلدادگان قدرت در لباس خدمت به منصب نرسند/ از ظرفیت زنان در مازندران بهره برده نشد و باید به زنان فرصت مدیریت و ریاست داد.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، رضا شریعتی: رضا ستاری -دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای استان مازندران- نیز با بیان اینکه  دولت دوزادهم تداوم مسیر امید برای مردم است، اظهار کرد: در این راستا انتظار داریم تا دکتر روحانی در انتخاب کابینه دو اصل مهم کارآمدی و وفاداری به آرمان های نظام و رئیس جمهور را مد نظر قرار دهد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه درخواست داریم تا نمایندگان مجلس در گزینش وزیران کارآمد و هم سو با دولت کمک حال دکتر روحانی باشند، اظهار کرد: حوزه های تخصصی در انتخاب وزیران با دقت مورد رصد قرار گیرد و  با توجه به عقب ماندگی ها  که دولت را نیازمند مدیران خلاق کرده است از مدیران توانمند بهره برده شود.

ستاری با بیان اینکه در شعارهای دکتر روحانی و برنامه های انتخاباتی وی لزوم بازگشت به اصلاح طلبی و انتصاب مدیران اصلاح طلب اشاره شده بود، تصریح کرد: دولت روحانی در چهار سال اول تنها بود و استانداران همراهی چندانی با دولت نداشتند تا جایی که این موضوع سبب انتقاد از رئیس جمهوری شد.

 دبیر انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههای استان مازندران با بیان اینکه دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست، خاطر نشان کرد: اصلاح طلبان در صورت نبود برنامه ریزی صحیح در سال 1400 با چالش مواجه می شوند و مردم می پرسند کارکرد دولت چه بود؟

ستاری با بیان اینکه استانداری مازندران به شاخص هایی نظیر تجربه، تخصص و دانش نیاز دارد، اظهار کرد: نباید دایره مصادیق برای افراد شایسته تنگ شود تا در این مسیر هرکسی گمان کند و  به خود اجازه بدهد به استانداری فکر کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصلاح طلبان نباید نا امید شوند، تصریح کرد: مراقب باشیم دلدادگان قدرت در لباس خدمت به منصب نرسند.

ستاری با بیان اینکه فعالان سیاسی کوشش کنند تا شایستگان به منصب برسند، تصریح کرد: در این راستا شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان شکل گرفت که گزینه های مطلوب را مورد بررسی قرار دهد و آنها را به عنوان نخبگان مازندرانی معرفی کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه از ظرفیت زنان در مازندران بهره برده نشد، اظهار کرد: در نظریه سیاسی تبعیض جبرانی به استفاده از ظرفیت بانوان بیش از گذشته  اشاره شده است و در این رابطه اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر 20 درصد سهم را به کاندیداهای زن اختصاص دادند.

وی هم چنین گفت: باید به زنان فرصت مدیریت و ریاست داد.

ستاري که در ایام انتخابات اخیر مسئول کمیته دانشگاهیان ستاد روحانی در مازندران بود روشنگري هاي قشر دانشگاهی را عاملی در  انتخاب اصلح مردم دانست و اظهار کرد:کنشگران سیاسی باید به انسجامی که از سال 92 شروع شده تاکید بیشتري داشته باشند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید کار تشکیلاتی انجام دهیم چراکه لازمه کار سیاسی است، خاطر نشان کرد: ما گوش به فرمان دولت نیستیم و امروز حمایت قشر دانشگاهی از دولت، حمایت مطالبه گرانه است.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه ما وظیفه داریم دولت را نقد کنیم، تصریح کرد: دولت نیازمند ناقد دلسوز است و دانشگاهیان در این مسیر می توانند به دولت کمک کنند.

ستاري با اشاره به این که رفع معضلات زیست محیطی و مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد از مطالبات ما است، تاکید کرد: دولت با حمایت اصلاح طلبان به قدرت رسیده و در قالب تشکل ها و احزاب این مطالبات را پیگیري می کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با اشاره به این که براي اینکه 4 سال بعد باز در کنار هم باشیم باید مطالبات را پیگیري کنیم، افزود: اگر گرد یاس و ناامیدي پاشیده شده و چوب لاي چرخ دولت می گذارند براي این است که دوباره "تکرار"ها را نداشته باشیم و اینها به چرخه قدرت برگردند.

ستاري با یادآوري این که یادمان باشد روحانی کلید دارد نه شاه کلید، تصریح کرد: در کنار دولت هستیم و دست دوستی به سمت کسانی دراز می کنیم که دلسوز کشور هستند.

وي  با بیان اینکه از رقیب شکست خورده تقاضا می کنیم تا در مسیر توسعه کشور در کنار ما قرار گیرند، چرا که فقط در راي و نظر با یکدیگر تفاوت داریم، اظهار کرد: دولت باید از ظرفیت های نخبگان بهره ببرد و نباید اجازه داد تا گرد نا امیدی بر چهره کشور نقش ببندد.