پنجشنبه 18 آبان 1396-9:34

یادداشت اقتصادی محمد اسلامی، استاندار مازندران

5 گام اساسی برای توسعه اشتغال و شکوفایی اقتصادی مازندران

در یادداشت مهندس اسلامی 5 گام اساسی برای توسعه اشتغال و شکوفایی اقتصادی مازندران مطرح شده است. استاندار مازندران در دیدار با اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و کشاورزی این پیشنهادها را مطرح کرده است. یادداشت استاندار مازندران را بخوانید.


 مازندنومه، سرویس اقتصادی: بخش خصوصی باید مشکل بیکاری رکود و زیر ظرفیت کارکردن واحدهای تولیدی استان را برطرف کند.

برون رفت از شرایط موجود و آغاز یک حرکت قوی برای توسعه اشتغال و شکوفایی اقتصادی مازندران، نیازمند پنج گام و اقدام اساسی است که در دیدار با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون و کشاورزی مطرح و تاکید کردم.

در این دیدارها مقرر شد بخش خصوصی پیشنهادهای عملی خود را برای جلسه ماه آینده ارایه دهند.

□۵ گام زیر را در مازندران پیگیری خواهم کرد:

۱- برطرف کردن حلقه های مفقوده کسب و کار از طریق ایجاد ظرفیت های جدید مانند بازاریابی و بازارسازی برای فروش محصولات تولیدی مازندران در همه رشته ها، سورتینگ وبسته بندی، صنایع تبدیلی، انبار و نگهداری توزیع و تحویل در منزل، حمل ونقل و خدمات گردشگری با این مفهوم که گردشگر مانند همه کشورهای گردشگر پذیر با الگوی تورگردانی و مدیریت شده حرکت کند.  

 این امر موجب توسعه فروش و افزایش همه جانبه درآمد استان و مردم شده و همزمان شرایط را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم می کند.

۲-برندسازی برای محصولات مازندران که بتواند با کار بازرگانی قوی هر روز سهم بازار استان را از کشور و منطقه از طریق بالا بردن مقیاس کار افزایش دهد.

۳- حمایت استان از توسعه زراعت چوب موجب کاهش آسیب پذیری جنگل تقویت صنایع سلولزی و پایدارسازی اشتغال در صنایع چوب وکاغذ می شود.

۴-توسعه روابط بین الملل و روابط منطقه ای توسط استان و تسهیل گری برای صادرات، توسط فعالان اقتصادی در قالب برند مازندران.

۵-با توجه به سیاستهای دولت دوازدهم و مصوبات ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی موانع تولید و کسب کار نیز باید توسط دستگاهها برداشته شود.

*محمد اسلامی، استاندار مازندران