دوشنبه 21 اسفند 1385-0:0

روزانه 30 میلیون لیتر بنزین درایران گم می شود!

يادداشتي از:دكتر احمد سيف،استاد مازندراني دانشگاه استافوردشایر انگلستان


1- درایران به گفته معاون شهردار(http://www.mardomsalari.com/1385/12/17/p13.pdf) تهران، روزی 30 میلیون لیتر بنزین گم می شود! نه یک لیتر، نه دولیتر، بلکه 30 میلیون لیتر. ابتدا فکر کردم که کسی دارد طنز می نویسد ولی دیدم که معاون محترم سمبه اش حسابی هم پرزور است.

مصرف روزانه 6 میلیون اتوموبیل بنزین سوز، 33 میلیون لیتر
مصرف روزانه 5 میلیون موتورسیکلت، 7.5 میلیون لیتر
کل بنزین مورد نیاز روزانه، 40.5 لیتر.
مصرف روزانه بنزین درایران، 73 میلیون لیتر
میزان بنزین گم شده درروز، 32.5 میلیون لیتر
یارانه بنزین هم 14000 میلیارد تومان

برای سال آینده، مجلس تصمیم گرفت که قیمت بنزین را از 80 تومان به 100 تومان برساند و یارانه بنزین هم، نمی تواند از 22250 میلیاردریال بیشتر بشود.
نمی دانم من حسابم سرپیری خراب شده، یا حساب و کتاب دولت فخیمه با یک دیگر نمی خواند. همین طور سردستی حساب کردم که دولت فخیمه می خواهد به جای هر صد تومان یارانه بنزین، فقط 15 تومان یارانه بدهد. خوب حرفی نیست. همین طور سردستی، برای این که حساب و کتابها جور در بیاید، قیمت باید به اندازه میزان کاهش در یارانه بالا برود ولی مجلس، فقط به افزودن 20 تومان بر هر لیتر رای داده است.
پدرآمرزیده ای برای من توضیح بدهد که این تفاوت 65 تومانی از کجا باید تامین بشود!

حالاکه دارم از حساب و کتاب(http://www.kargozaraan.com/Released/85-12-17/28.htm#32426) حرف می زنم. به گفته آقای احمدی نژاد در 14 سال گذشته، فقط 3500 میلیاردتومان خصوصی سازی شد. در یک سال گذشته، دردوره ایشان، ولی 2500 میلیاردتومان که به واقع 200 تا 300 میلیاردتومان اش واگذاری بود. خوب، تا اینجا قبول- فعلا کاری ندارم که متوسط آن 14 سال هم می شود 250 میلیاردتومان- ولی اگر این ارقام هیچ معنا می دهد، خوب چگونه است که برای سال 1386، در بودجه، 7000میلیاردتومان « درآمد خصوصی سازی» منظور کرده اند!

رابطه اش را درست نمی دانم ولی درجائی خواندم که برای هر3 تومان درآمد ناشی از فروش سهام در بورس تهران باید به اندازه ده تومان سهم عرضه کرد. اگر این طوری است، که برای 7000 میلیاردتومان درآمد در یک سال، باید یک چیزی حدود 24000 میلیاردتومان سهام برای فروش ارایه شود....همین طور سردستی ، این هم می شود حدود 26 میلیارددلار....
یک، درآمد ناشی ازخصوصی سازی سالانه باید بیش از 23 برابر بشود... ولی با تجربه اخیر در پیوند با شرکت مینا، آیا چنین کاری
عملی است؟
 
آیا بورس لاجون تهران قابلیت کشش این سهم عظیم از سهام را دارد؟
اگرتجربه شرکت مینا تکرار شده و سهام فروخته نشود، تکلیف درآمدخصوصی سازی در بودجه چه می شود؟(niaak)