پنجشنبه 24 اسفند 1385-0:0

" نوش "جون بعضي ها!

كارگران شركت "نوش مازندران" مي گويند: 200 كارگر اين شركت مدتي است كه حق و حقوق شان را به طور كامل دريافت نمي‌‏كنند.


اين كارگران‏ به ilna گفتند: كارفرماي شركت نوش كه محصول توليدي آن آب ميوه است، ادعا دارد كه با كمبود نقدينگي مواجه است. 
كارگران اين واحد با حداقل حقوقي كه از كارفرما مي‌‏گيرند، در حل مشكلات زندگي خود ناتوان هستند.

اين خبرگزاري هم چنين از قول عضو كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار مازندران نوشت‌‏: شوراي عالي كار با تعيين 183 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد سال 86 كارگران، اسباب نارضايتي و انتقاد خانوادهاي كارگري را فراهم كرد.
"مرتضي پاكزاد" افزود‌‏: نمايندگان جامعه كارگري با توجه به افزايش نرخ تورم و سبد هزينه خانوار، حداقل دستمزد كارگران را براي سال 86 رقم 230 هزار تومان پيش‌‏بيني كرده بودند.


وي با بيان اينكه شوراي عالي كار در زمان تعيين دستمزدها، نظر كارگران را مورد توجه قرار نداد، گفت‌‏: كارگران زحمتكش چگونه بايد بتوانند با دستمزد 183 هزار توماني، هزينه هاي مسكن، آموزشي, مايحتاج مصرفي, بهداشت و درمان خانواده هاي خود را تامين كنند.


پاكزاد افزود‌‏: بيشتر كارگران واحدها از سوي شركتهاي پيماني جذب كار شده‌‏اند و اين شركتها در زمان پرداخت دستمزد, حق كارگران را به طور كامل نمي‌‏دهند، با اين شكل قشر كارگر بيش از پيش دچار مشكل مالي خواهد شد.