شنبه 12 خرداد 1397-12:50

به بهانه درگذشت دانش آموز تیزهوش مدرسه فرزانگان ساری

رقابت های پوشالی!

باید اجازه دهیم کودکان ما از زندگی لذت ببرند و مدرسه را مرکز یادگیری مهارتهای اساسی زندگی کنیم و «معصومه» ها و «رضا» های کشورمان را در نوجوانی از دامن مرگ ناگهانی و ناشی از اضطراب و استرس برهانیم.


 مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، ام البنین محمدی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری: خانم معلم در دفتر تنها بود که پسر کوچکی، آرام در دفتر را باز کرد و با لحن محتاطی او را صدا کرد. خانم معلم پسر را شناخت، اما بدون آن که بخواهد نارضایتی خودش را به رویش بیاورد، گفت: تو در امتحان نمره 9 گرفتی! تو تنها کسی هستی که نمره قبولی نگرفته!

پسرک با خجالت و در حالی که صورتش سرخ شده بود، سرش را بلند کرد و گفت: خانم معلم می شود ... می شود یک نمره به من ارفاق کنید؟ معلم با عتاب مادرانه ای سرش را تکان داد و گفت: یک نمره ارفاق کنم؟! این ممکن نیست، من طبق جواب هایی که در برگه امتحانات نوشته ای به تو نمره داده ام. و اضافه کرد: نگران نباش، من که نمی خواهم به خاطر ضعف در امتحان، تو را تنبیه کنم. تو باید در امتحان بعد تلاش بیشتری کنی و نمره بهتری بگیری .

پسر با صدایی که نشان می داد خیلی ترسیده گفت: اما مادرم کتکم می زند.

خانم معلم ساکت شد، او آرزوی  والدین را درک می کرد که می خواهند بچه های شان بهترین نمره ها را کسب کنند و موفق باشند. از طرفی نمی توانست در برابر بچه های بازیگوشی که در امتحانات شان ضعیف هستند، نرمش نشان دهد. 

یک موضوع دیگر هم بود، او می دانست که کتک خوردن بچه ها هم هیچ کمکی به تحصیل شان نمی کند و حتی تاثیر منفی آن ممکن است آن ها را از تحصیل باز دارد. نمی دانست چه تصمیمی بگیرد یک نمره ارفاق کند یا نه؟ او در کار خود جدآ اصول را رعایت می کرد، اما به هرحال قلب رئوف مادرانه هم داشت .

نگاهی به پسرک کرد. هنوز تمام تنش از ترس می لرزید. به گریه هم افتاده بود. عاقبت رو به پسرک کرد و گفت: ببین! این پیشنهادم را قبول می کنی یا نه؟ من به ورقه ات یک نمره ارفاق نمی کنم، فقط می توانم یک نمره به تو قرض بدهم، تو هم باید در امتحان بعدی 2 برابر آن را یعنی 2 نمره، به من پس بدهی. خوب است؟

پسرک با شادی گفت: چشم! من حتما در امتحان بعدی 2 نمره به شما پس می دهم. بعد با خوشحالی از خانم معلم تشکرکرد و رفت.

از آن پس برای آن که بتواند در امتحان بعدی قرضش را به خانم معلم پس بدهد، با دقت زیادی درس می خواند تا اینکه در امتحان بعد نمره خوبی گرفت. از طرف مدرسه هم به او جایزه ای داده شد.

از پس آن مقطع دبیرستان را با نمرات عالی پشت سرگذاشت و وارد دانشگاه شد. او همیشه ماجرای قرض نمره را برای دوستانش تعریف می کند و از بازگویی آن همیشه هیجان زده می شود. زیرا می داند که نمره ای که خانم معلم آن روز به او قرض داد سرنوشتش را تغییر داد.

آن پسرک اکنون جزو ده ثروتمند دنیاست.

مراقب تاثیر تصمیمات مان برسرنوشت افراد باشیم و برای کاهش اضطراب فرزندمان کمک کنیم .

اضطراب امتحان، یکی از اضطراب های موقعیتی است که با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانشجو در مراکز آموزشی رابطه تنگاتنگ دارد. لذا اگر اضطراب عکس العمل نسبت به شرایط زمان و مکان باشد نه تنها بیماری نبوده، ممکن است سازنده باشد. مثلاً دلهره موقع امتخانات درسی و یا اضطراب دیر رسیدن به فرودگاه و یا ایستگاه قطار نمونه هایی از اضطراب سازنده هستند.

دانش آموزان در ابتدا از امتحان، اضطراب شدیدی ندارند، اما بعضا برخورد معلمان، مربیان و والدین و ارزش گذاری بیش از حد برای امتحان و تاثیر سرنوشت سازی که برخی امتحانات بر زندگی دارند باعث شده عامل اساسی درایجاد شکل گیری و افزایش اضطراب در امتحان به وجود آید.

تمامی عوامل موثر در ایجاد اضطراب امتحان را می توان در یک طبقه بندی کلی به سه دسته عوامل فردی و شخصیتی، عوامل آموزشگاهی–جامعه ای و عوامل خانوادگی تقسیم کرد. در اینجا به دلیل نبود مجال کافی عوامل آموزشگاهی–جامعه ای را به اختصار توضیح خواهم داد:

خواست های معلمان: خواست های متناسب و واقع گرایانه معلم از دانش آموز در پیشرفت تحصیلی او نقش مهمی دارد. معلمان باید از دانش آموزان انتظار داشته باشند که بیش از پیش عملکرد خود را بهبود بخشند، اما هرگونه انتظار نابجا می تواند به فشار روانی و در نتیجه اضطراب در دانش آموزان منجر شود. همچنین ممکن است توقعاتی را در معلم موجب شود که اگر خارج از توان دانش آموزان باشد، باعث بروز اضطراب در او شود.

حذف بجای آزمون مدارس تیزهوشان که این روزها در صدر اخبار رسانه های داخلی قرار گرفته نکته قابل تاملی است که برخی سودجویان سیاسی و اقتصادی چند ماهیست یدک می کشند و هنوز هم به نتیجه واحدی نرسیده است

با تحولات صورت گرفته در نظام آموزشی از جمله تغییر آن از کمی و نمره ای به نظام کیفی و توصیفی در رابطه با آزمون های ورودی دوره متوسطه همیشه چالش هایی وجود داشته است، به طوری که دانش آموزانی که تحت سیستم کیفی توصیفی تعلیم می بینند در پایه ششم خود را در معرفی رقابتی سهمگین که کم از کنکور دانشگاه ها برای این کودکان ندارد می یابند.

شرایط زمانی سخت تر می شد که اصرار خانواده ها به دلایل مختلف ازنگرانی نسبت به آینده فرزند تا چشم و هم چشمی فشار برروی دانش اموزان را افزون می کرد. این چنین بود که فرزندان عزیزمان تمام نشاط کودکی اش را در استرس و لابلای تست ها و کلاس ها به جا می گذاشت و با شرکت در ازمون های ورودی این مدارس، مهر پایان به دوران کودکی خود می زد، حال با موفقیت یا سرخوردگی از شکست.

بیاییم اجازه دهیم کودکان ما از زندگی لذت ببرند و مدرسه را مرکز یادگیری مهارتهای اساسی زندگی کنیم و معصومه ها و رضا های کشورمان را در نوجوانی از دامن مرگ ناگهانی و ناشی از اضطراب و استرس برهانیم

توضیح: زنده یاد معصومه سلامی دانش‌آموز پایه 11 اهل ساری بود. این دانش آموز تیزهوش که در مدرسه دخترانه فرزانگان ساری تحصیل می‌کرد، اوایل خرداماه امسال بر اثر ایست قلبی درگذشت.