يکشنبه 20 خرداد 1386-0:0

به بلنداي ارفه كوه

گزارش خبري درباره جنگل هاي سوادکوه-على خاكزاد


 سرسبزى جنگل هاى استان مازندران شهرت جهانى دارد. فصل بهار مناسب ترين زمان سفر محسوب مى شود و گروه هاى مختلف مردم در اين فصل تلاش مى كنند تا از مناطق جنگلى مازندران ديدن كنند.
يكى ازمناطق جنگلى اين استان كه تاكنون بكر مانده مناطق جنگلى منتهى به قلل سرخيل و ارفه كوه در منطقه سوادكوه است.


قله هاى سرخيل و ارفه كوه كه هركدام به ترتيب ۲۵۵۰ و ۲۸۳۰ متر ارتفاع دارند، از زيبايى هاى خيره كننده منطقه سوادكوه است كه هرسال در فصل بهار پذيراى تعداد بى شمارى از دوستداران طبيعت است.


مسير دسترسى به قلل سرخيل و ارفه كوه كه از ميان انبوه درختان جنگلى مى گذرد، زيستگاه انواع گونه هاى جانورى است كه چشم انداز زيبايى هاى طبيعى ويژه اى را در اين منطقه به وجود آورده است.


در اين ارتباط، استاد اردشير ارجمند، از پيشكسوتان عرصه كوه و كوهنوردى هرساله به مناسبت بهار سبز و تبريك آن به مشتاقان و دوستداران طبيعت به ويژه هم نوردان اين عرصه، گروه هاى متعدد كوهنوردى را به نوبت از مسير جنگلى سوادكوه براى صعود به قله هاى سرخيل و ارفه كوه همراهى مى كند.


او كه از ابتداى بهار امسال تاكنون چهارگروه كوهنوردى كشور را در مسير جنگلى سوادكوه براى صعود به اين قلل هدايت كرده است، مى گويد: سكوت عارفانه كوهستان و جنگل درس اراده، جوانمردى و گذشت را به كوهنوردان مى آموزد.


او مى افزايد: در دنيا امروز جنگل و كوهستان و جانوران مستقر در آن به عنوان يك منبع و ذخيره محسوب مى شوند و همه موظفند تا از آن ها به عنوان يكى از ميراث گرانبهاى بشرى حفاظت كنند.
در جنگل و مناطق كوهستانى مازندران نزديك به ۵۰ گونه درخت و درختچه وجوددارد.(iran-newspaper)