دوشنبه 21 خرداد 1386-0:0

اغفال

اعضاي قائم شهري باند فساد و فحشا كه با اغفال دختران جوان آنان را مورد سوءاستفاده جنسي قرار مي دادند دستگير شدند.


سرگرد مجيد دعاگويان- رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي قائم شهر- افزود: اعضاي اين باند فريب كه با حربه ها و ترفندهاي خاص ضمن دستيابي به شماره تلفن هاي همراه دختران جوان مخصوصاً دانشجويان، شماره ها را در اختيار افراد فرصت طلب قرار مي دادند كه آن افراد هم با شيوه هاي فريبكارانه دختران را به دام انداخته و آنها را مورد تعرض جنسي قرار مي دادند.


وي افزود: در جريان عمل نافرجام سقط جنين يك زن جوان كه دچار مشكلات جسمي شده بود، مأموران مبارزه با مفاسد اجتماعي منطقه انتظامي قائم شهر به عمق اين فاجعه اخلاقي پي برده و با دستگيري يك زن پزشك كه به چند مورد عمل سقط جنين روي افراد موردهدف اين باند اقدام كرده بود، چگونگي فعاليت اعضاي اين شبكه لو رفت.


با تلاش و هوشياري پليس، اعضاي باند شناسايي و دستگير و پس از تشكيل پرونده تحويل دادسراي عمومي انقلاب قائم شهر شد كه با قاطعيت و اهتمام جدي دادستان قائم شهر پرونده در شعبه سوم اين دادسرا مورد رسيدگي قرار گرفته و پس از صدور حكم اوليه به دادگاه تجديدنظر استان ارجاع شد.


دعاگويان يادآور شد: پرونده اعضاي باند اغفال دختران جوان همچنان در دست بررسي است و تاكنون 3نفر از اعضاي اصلي باند كه پزشك زن هم در بين آنهاست با حكم دادگاه تجديدنظر استان مازندران و قرار بازداشت موقت روانه زندان و 2نفر نيز با سپردن قرار وثيقه آزاد شدند.(kayhannews)