دوشنبه 21 خرداد 1386-0:0

توقيف"شورا"

يک فعال دانشجويى دانشگاه مازندران خبر داد؛ نشريه دانشجويى «شورا» دانشگاه مازندران توقيف شد.


 وى اظهار داشت؛ روز گذشته کميته ناظر بر نشريات دانشجويي، مدير مسوول اين نشريه را احضار کردند و جلسه اى با حضور رئيس دانشکده، رئيس کميته انضباطى و حراست دانشکده حقوق برگزار شد و به سرمقاله و مقاله شماره 1 و مطالبى که در شماره 2 اين نشريه به چاپ رسيده بود ايراداتى وارد شد.

اين فعال دانشجويى خاطرنشان کرد؛ «مدير مسوول اين نشريه دفاعيات لازم را انجام داد و در نهايت حکم توقيف نشريه را صادر کردند.»(isna)