پنجشنبه 31 خرداد 1386-0:0

دريابيگي:آيا مسوولي قبول مي‌كند بدون دريافت حقوق چند ماه كار كند؟

دبير اجرايي خانه كارگر مازندران گفت : در تجمعات اعتراض‌آميز كارگري كه هرچند وقت روي مي‌دهد ، مقصر كارگران نيستند.


 

"نصرالله دريابيگي" با اشاره به تجمع اعتراض‌آميز روز گذشته كارگران نساجي شماره دو قائم شهر در مقابل فرمانداري اين شهر افزود : مقصران واقعي مسوولان دستگاههاي اجرايي هستند كه بدون توجه به حقوق كارگران ، پنج ماه حقوق و دستمزد اين كارگران زحمتكش را پرداخت نكردند.

وي با اشاره به اينكه كارگران از متدين‌ترين و انقلابي‌ترين اقشار جامعه به شمار مي‌روند ادامه داد : اين تجمع كارگران براي احقاق حقوق ضايع شده شان است.

به گفته "دريابيگي" چطور مسوولان انتظار دارند كارگري كه از حداقل كسب درآمد براي گذران زندگي برخوردارنيست چند ماه حقوق نگيرد ولي آيا مسوولي قبول مي‌كند بدون دريافت حقوق چند ماه كار كند.

وي پيام اين تجمع كارگران راخواست آنان براي داشتن يك زندگي شرافتمندانه اعلام كرد.

جمعي از كارگران كارخانه نساجي شماره دو قائم شهر كه نسبت به دريافت نكردن حقوق و جابه جايي اين واحد صنعتي از محدوده شهري به خارج از شهر انتقاد دارند نيز در گفت وگو با خبرنگار ايرنا خواستار پرداخت حقوق معوقه و تامين امنيت شغلي و توجه مسوولان به مطالبات خود شدند.

"م- س" يكي از كارگران گفت : ‪ ۴۳۰‬كارگر در اين كارخانه مشغول به كار هستند.

وي افزود : در حاليكه اين كارگران زحمتكش باانجام كار سخت در راه توليد تلاش مي‌كنند ولي پنج ماه است حقوق و دستمزد دريافت نكردند.

"يوسف - خ" يكي ديگر از اين تجمع‌كنندگان گفت : مسوولان و مدير عامل كارخانه در صدد تغيرمكان كارخانه و جابه جايي هستند.

وي ادامه داد : در حالي كه بدون در نظر گرفتن امنيت كاري براي كارگران هنوز مكان جديد را براي كار و فعاليت آماده نكرده‌اند.

به گفته وي چطور اين مسوولان انتظار دارند تا كارگران بدون اينكه از امنيت كاري خود مطمئن باشند فقط بر اساس وعده و وعيد نسبت به انتقال كارخانه رضايت دهند.

يكي ديگر از كارگران معترض گفت : كارخانه نساجي شماره(‪ (۲‬در بخشهاي بافت پارچه ، رنگرزي ، آهارزدن ، ريسندگي و ....فعاليت مي‌كرد.

"حسن- ب" افزود : ولي طي سالهاي اخير با سياستهاي مديران كارخانه بدون بررسي و برنامه ريزي براي توليد ، اين كارخانه را به سمت تعطيلي كشاندند.

وي خواستار رفع مشكل حقوق كارگران و اعمال سياست درست در زمينه فعاليت اين واحد صنعتي استان مازندران شد.

لازم به ذكر است : جمعي از كارگران كارخانه نساجي شماره دو قائمشهر (طبرستان)روزچهارشنبه با تجمع در مقابل فرمانداري قائمشهرخواستار رسيدگي به وضعيت حقوقي و شغلي خود شدند.

اين تجمع حدود سه ساعت به طول انجاميد و بدون بروز برخوردي پايان يافت.

از اين گونه تجمعات هر چندي در برخي از شهرهاي مازندران به خصوص در قائم شهر كه مي‌توان ازآن‌به‌عنوان شهري كارگري ياد كرد ،برگزار مي‌شود.(irna)