يکشنبه 24 تير 1386-0:0

شعور سرخ هراتي

منتخبى از سرودهاى «سلمان هراتى» در قالب لوح فشرده و با عنوان كلى «شعور سرخ» منتشر مى شود.


روابط عمومى بنياد حفظ آثار دفاع مقدس گزارش داد، پس از چاپ كتاب هاى شعر دفاع مقدس، معاونت هنرى بنياد براى آشنا كردن بيشتر جوانان با شعر شاعران متعهد انقلاب و دفاع مقدس، اقدام به تهيه و تكثير لوح هايى فشرده كرده است كه دربرگيرنده اشعارى از شاعران دفاع مقدس است.

معنويت سيال و مطهر در ذهن و زبان هراتى جريان داشت، سياليتى كه روى زبان شعرى او تأثير گذاشته بود.
سلمان هراتى سرشار از عناصر طبيعت بود و اين مشخصه در شعر او ريشه دوانده و باعث شده بود، زندگى به شيوه اى قابل لمس در شعرش نمود پيداكند.

سلمان هراتى در اول فروردين ماه سال ۱۳۳۸ در تنكابن به دنيا آمد. وى شعر گفتن را از ۱۷ سالگى آغاز كرد و دوره شاعرى اش بيش از ۱۰ سال طول نكشيد. چرا كه در نهم آبان ماه سال ۱۳۶۵ درحالى كه براى تدريس به يكى از روستاهاى اطراف مى رفت، در اثر تصادفى دلخراش ديده از جهان فروبست.
هراتى در انواع قالب هاى شعرى چون غزل، مثنوى، دوبيتى، رباعى و شعر نيمايى سروده هاى ارزنده اى دارد. سروده هاى وى توحيدى و عرفانى است. از اين شاعر معاصر، آثارى چون «از اين ستاره تا آن ستاره»، «از آسمان سبز»، «درى به خانه خورشيد»، «گزيده ادبيات معاصر (۲)» و «شعرهاى سلمان هراتى» منتشر شده است.(iran-newspaper)