يکشنبه 24 تير 1386-0:0

برخورد مدني

يكي از امضا‌كنندگان نامه اقتصادي به  رئيس جمهور که استاد دانشگاه مازندران است، گفت: نگراني‌هاي مان را از انحلال سازمان مديريت به دولت اعلام كرديم.


زهرا كريمي  افزود: از اينكه فرصت پيش آمد و به سمت برخورد باز و مدني حركت كرديم بسيار خوشحاليم.
كريمي با ابراز اميداوري نسبت به موضوع‌هاي مورد بحث اضافه كرد: اين بحث‌ها نبايد فقط در سطح شنيدن باقي بماند و دو طرف، خود مسائل را تجزيه و تحليل كنند بلكه دستگاه‌هاي اجرايي در جهت رفع نگراني‌هاي موجود اهتمام ورزند.


استاد دانشگاه  مازندران در مورد برخورد رئيس جمهور خاطر‌نشان كرد: ايشان برخورد بسيار خوبي با اقتصاد‌دانان داشتند و موضوع‌ها به صورت علمي و محترمانه به بحث گذاشته شد، هر چند گلايه‌هايي هم وجود دارد.


كريمي تصريح كرد: به نظر مي‌آمد كه ايشان مي‌خواستند بگويند كه مطالب ما منصفانه نيست و عملكرد دولت نهم بسيار بهتر از دولت‌هاي قبلي است و شرايطي فراهم گردد تا با جمع‌آوري آمار‌ها ثابت شود.


وي با بيان اينكه شرايط اقتصادي دو دولت قابل مقايسه نيست، اذعان داشت: شرايط اقتصادي با افزايش قيمت نفت، يك دست شدن دولت و مجلس و نهاد‌هاي مختلف شرايط استثنايي را براي دولت نهم به وجود آورده و به نظر من اينكه چنين وضعيتي را با سال‌هاي گذشته مقايسه كنيم كه قيمت نفت زير 10 دلار بوده و مشكلات بزرگي وجود داشته خوش خيالي خواهد بود.


كريمي با اشاره به دقيق بودن اين مقايسه‌ها اضافه كرد‌: 10 سال گذشته را نمي‌توان با اين دو سال مقايسه كرد، 10 سالي كه قيمت نفت پايين بود و سر رسيد بدهي‌ها فرا رسيده بود.
وي تصريح كرد: اين در حالي است كه دولت نهم در زمان آغاز به كار بدهي نداشت و صندوق ذخيره ارزي نيز پر بود.


اين استاد دانشگاه در پايان با بيان اينكه در نامه سوم به رئيس جمهور، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي مورد انتقاد قرار گرفت، گفت: نگراني‌هايمان را از اين انحلال به دولت اعلام كرديم و نسبت به آينده اقتصاد كشور هشدار داديم.(farsnews)