دوشنبه 25 تير 1386-0:0

کتابخواني محرمانه

ناطق نوري با تعدادي از اصول گرايان برجسته،در کتابخانه ملي جلسه گذاشت.


 اخبار رسيده حكايت از جلسه محرمانه تعدادي از سران اصول‌گرا از جمله ناطق‌نوري، حدادعادل، علي‌اكبري و محصولي در محل كتابخانه ملي دارد.

 انتخابات آينده مجلس و بحث حضور حدادعادل در انتخابات رياست‌جمهوري مهم‌ترين موضوع‌هايي بود كه در اين جلسه بحث و مورد تبادل نظر قرار گرفت.(khorasannews)